Nápoveda pre SketchUp

Návody a užitočné rady pre SketchUp:

Vytvorenie a správa Trimble identity
Návod pre vytvorenie Trimble účtu a jeho správa

Správa licencie SketchUp a prihlasovanie
Správa dvojfázového overovania v SketchUpe a zrušenie prihlásenia pri prekročení počtu aktivácií.

Inštalácia SketchUp pre Windows
Návod na inštaláciu SketchUp pre Windows.

Autorizácia SketchUp-u – Single User licence
Návod na autorizáciu trvalej licencie SketchUp.

Inštalácia SketchUp pre MAC
Inštalácia pre užívateľov Mac

Nastavenie jazykového prostredia v systéme
SketchUp CZ funguje iba pri nastavenom českom jazykovom prostredí systému.

Prenájom - Inštalácia a autorizácia licencie
Návod na inštaláciu a autorizáciu licencie SketchUp prenájom

Inštalácia a aktivácia 3E pluginov
Ako nainštalujete v SketchUpe pluginy.

Kompatibilita SketchUp
V akých formátoch je možné exportovať a importovať súbory do SketchUpu?

Inštalácia rozšírení z Extension Warehouse
Ako užívatelia SketchUpu máte voľný prístup do databázy rozširujúcich plugin Extension Warehouse. Akým spôsobom sa tieto rozšírenia inštalujú?

Práca s 3E pluginom Okná a Dvere
Návod na prácu s 3E pluginom Okná a Dvere

Prenos licencie do nového počítača
Návod na prenos licencie SketchUp do nového počítača.

Práca s 3E pluginom Parametrické tvary
Návod na spustenie a používanie pluginu Parametrické tvary

Práca s 3E pluginom Catalog
Návod na prácu s 3E pluginom Catalog.

Vkladanie materiálov a komponentov do SketchUpu
Návod na pridanie materiálov a komponentov do SketchUpu

Inštalácia aktualizácií
Návod na aktualizáciu SketchUp.

Odinštalovanie SketchUp vo Windows
Postup odinštalácie SketchUp vo Windows

Odinštalovanie SketchUp-u v MAC OSX
Postup odinštalácie SketchUp v MAC OSX

Samosprevádzajúca učebnica SketchUp
Učebnica, ktorá Vás krok po kroku prevedie úvodným zoznámením s prácou a základnými príkazmi v SketchUpe.

Rýchle referencie SketchUp pre Win
Stručný prehľad funkcií SketchUpu pre Windows

Rýchle referencie SketchUp pre Mac
Stručný prehľad funkcií SketchUpu pre Mac

Rýchle referencie SketchUp Layout pre Win
Stručný prehľad funkcií SketchUp LayOutu pre Windows

Rýchle referencie SketchUp Layout pre Mac
Stručný prehľad funkcií SketchUp LayOutu pre Mac

Prispôsobenie panelov nástrojov
Ak Vám nevyhovuje usporiadanie východiskových panelov nástrojov, môžete si ich usporiadať podľa svojich predstáv.
Thu Feb 02, 2023 08:47:53
SketchUp.CADzone.sk