Školské licencie

LICENCIE SKETCHUP PRE ŠTUDENTOV

Pre študentov stredných, vyšších odborných a vysokých škôl ponúkame možnosť zakúpenia ročného prenájmu licencie SketchUp v českej lokalizácii za zvýhodnenú cenu 61,71 EUR s DPH.

Túto verziu
- je možné zakúpiť len po doložení Potvrdenia o štúdiu (stačí zaslať emailom fotokópiu, za potvrdenie sa považuje aj platná ISIC karta)
- k vystaveniu je taktiež nutné zaslať vyplnené Potvrdenie o nekomerčnosti
- je určená len pre účely štúdia užívateľa - nie je možné ju využívať komerčne
- jedná sa o licenciu určenú pre jeden PC
- je časovo obmedzená na dobu 1 roku, pričom po vypršaní platnosti je možné ju obnoviť

V prípade záujmu o licenciu zašlite, prosím, Vašu žiadosť spoločne s vyplnenými potvrdeniami na emailovú adresu cad@cadzone.sk.

LICENCIA SKETCHUP PRE UČITEĽOV

Licencia je určená pre učiteľov na stredných odborných a vysokých školách. Je určená pre samoštúdium vyučujúceho a nie je možné ju využívať komerčne. Cena je 61,71 EUR s DPH.

Túto verziu
- je možné zakúpiť len po doložení Potvrdenia o zamestnaní (stačí zaslať emailom fotokópiu, za potvrdenie sa považuje aj platná ITIC karta)
- k vystaveniu je taktiež nutné zaslať vyplnené Potvrdenie o nekomerčnosti
- jedná sa o licenciu určenú pre jeden PC
- je časovo obmedzená na dobu 1 roku, pričom po vypršaní platnosti je možné ju obnoviť

V prípade záujmu o licenciu zašlite, prosím, Vašu žiadosť spoločne s vyplnenými potvrdeniami na emailovú adresu cad@cadzone.sk.

ŠKOLSKÁ SIEŤOVÁ LICENCIA

- je určená výhradne pre potreby výuky
- je plávajúca, sieťová, časovo obmedzená
- je generovaná pre konkrétny počet pracovísk
- cena za jedno pracovisko je fixná, nemení sa v dôsledku počtu zakúpených licencií
- po vypršaní doby platnosti je potrebné licenciu obnoviť (zakúpiť novú)

Cena 33,88 EUR s DPH (28,- EUR bez DPH) je za 1 pracovisko, minimálny počet predaných licencií je 5 ks.

V prípade záujmu o licencie zašlite, prosím, Vašu žiadosť na emailovú adresu cad@cadzone.sk.

PRENÁJOM PRE ŠKOLY

Licencie SketchUp PRO EDU školský prenájom je možné zakúpiť v minimálnom množstve 10 kusov. Cena je za jednu licenciu a mení sa podľa počtu objednaných licencií. Ak je potrebné zakúpiť viac, než 50 kusov licencií, obráťte sa na nás, prosím.
V rámci školy sú licencie podľa potreby správcom prideľované jednotlivým užívateľom.

Táto verzia
- je určená len pre účely štúdia užívateľa - nie je možné jej komerčné využitie
- je časovo obmedzená na dobu 1 roku, po skončení platnosti je možné ju obnoviť.

Súčasťou Studio EDU licencie je:
- SketchUp Pro Desktop a WEB - prémiový online modelár
- LayOut - výkresová dokumentácia
- Style Builder - aplikácia pre tvorbu vlastných štýlov
- Zobrazenie rozšírenej reality pre SketchUp prehliadač (iOS/Android) a prehliadanie aplikácií pre zariadenia XR: HTC Vive, Oculus Rift, Microsoft HoloLens a Windows Mixed Reality
- Trimble Connect s neobmedzeným úložným priestorom
- Sefaira - nástroj pre energetické posúdenie architektonickej štúdie
- PreDesign - nástroj pre výskum v počiatočnom štádiu projektu

Licencia neobsahuje 3E pluginy Dvere a Okná, Parametrické tvary a Katalóg. Taktiež nie je jej súčasťou licencia V-Ray pre SketchUp ani Trimble Scan Essentials.

Sun Dec 03, 2023 11:19:17
SketchUp.CADzone.sk