Typy licencií SketchUp

SketchUp ponúka svojim užívateľom viacero typov licencií programu:

SketchUp prenájom na 1 - 3 roky

Obsiahnutie funkcie a aplikácie
Trimble Connect
LayOut
Style Builder
Viewer pre iOS / Android a Desktop
Viewer pro XR / zmiešanú realitu
Knižnica materiálov a komponentov
Webové aplikácie - Extension Warehouse, 3D Warehouse...
SketchUp Web
SketchUp pre iPad
PreDesign pre predprípravnú fázu Vášho návrhu
Samosprevádzajúca učebnica

- Okrem desktop verzie zahŕňa aj online verziu SketchUp.
- Umožňuje využitie Trimble Connect for Business.
- Obsahuje desktop aplikácie.
- V cene je aj program SketchUp LayOut pre tvorbu výkresovej dokumentácie.
- Obsahuje Styl Builder - nástroj pre tvorbu Vašich vlastných štýlov skicovania hrán, ktoré sa dajú následne využiř ako štýl zobrazenia modelu.
- V prehliadači SketchUp Viewer pre iOS a Android umožňuje využívanie funkcií Augmented reality (začlenenie Vášho projektu do reálneho prostredia).
- Má zabudované nástroje pre prehliadanie XR a HTC Vive, Oculus Rift, Microsoft HoloLens, Windows Mixed Reality headsets.
- Obsahuje knižnice materiálov, komponentov a samosprevádzajúcu učebnicu.
- Neobsahuje 3E pluginy.

SketchUp Studio

Obsiahnuté aplikácie
SketchUp PRO na 1 rok
Revit Importer pre hladké importy z Revitu
V-Ray pre SketchUp na 1 rok pre tvorbu fotorealistického zobrazenia v reálnom čase
Trimble Scan Essentials pre prácu s mračnami bodov
PreDesign pre predprípravnú fázu Vášho návrhu
SketchUp pre iPad pre možnosť tvorby v SketchUp za pochopu

SketchUp GO na 1 rok

Obsiahnuté funkcie a aplikácie
SketchUp pre Web
SketchUp pre iPad
3D Warehouse
Trimble Connect

Viac o SketchUp GO >>>

SketchUp pre školy, učiteľov a študentov

Licencie pre školy, učiteľov a študentov sú k dipozícii výhradne pre nekomerčné použitie.

Typ licencieSefairaScan EssentialsV-Ray pre SketchUpPreDesign
SketchUp EDU pre študentov
SketchUp EDU pre učiteľov
SketchUp školský prenájom

Licencia EDU škola network obsahuje rovnaké súčasti ako komerčná licencia SketchUp PRO.

Viac o školských licenciách SketchUp >>>

SketchUp FREE

- Bezplatná online verzia. Zahŕňa aj základnú verziu SketchUp Viewer pre ioS a Android. Líši sa od desktop verzie.
Jedná sa o verziu s obmedzenou funkčnosťou, ktorá je určená výhradne pre nekomerčné využitie.
Viac o SketchUp Free >>>

SketchUp MAKE

- Bezplatná verzia SketchUp určená výhradne pre nekomerčné využitie. Výhody prechodu zo SketchUp Make na SketchUp PRO >>>

SketchUp pre iPad

- Pre rozlet kreatívneho génia vo Vás a uľahčenie Vašej tvorby Vám teraz prinášame SketchUp pre iPad. Aplikácia podporuje Apple Pencil, Multi-touch, ale aj klávesnicu alebo myš.
SketchUp pre iPad aktuálne podporuje iPad, iPad Pro, iPad Air a iPad Mini s iOS 13.4 alebo vyššou verziou.

Sun Dec 03, 2023 10:46:38
SketchUp.CADzone.sk