Typy licencií SketchUp

SketchUp ponúka svojim užívateľom viacero typov licencií programu:

SketchUp prenájom na 1 - 3 roky

Obsiahnutie funkcie a aplikácie
Trimble Connect
LayOut
Style Builder
Viewer pre iOS / Android a Desktop
Viewer pre XR / zmiešanú realitu
Knižnica materiálov a komponentov
Webové aplikácie - Extension Warehouse, 3D Warehouse...
SketchUp Web
SketchUp pre iPad
PreDesign pre predprípravnú fázu Vášho návrhu
Samosprevádzajúca učebnica

- Okrem desktop verzie obsahuje aj online verziu Sketchup;
- Umožňuje využitie Trimble Connect for Business;
- Obsahuje desktop aplikácie;
- V cene je aj program SketchUp Layout pre tvorbu výkresovej dokumentácie;
- Obsahuje Style Builder - nástroj pre tvorbu Vašich vlastných štýlov skicovania hrán, ktoré sa dajú následne využiť ako štýl zobrazenia modelu;
- V prehliadači SketchUp Viewer pre ioS a Android umožňuje využívanie funkcií Augmented reality (začlenenie Vášho projektu do reálneho prostredia);
- Má zabudované nástroje pre prehliadanie XR v HTC Vive, Oculus Rift, Microsoft HoloLens, Windows Mixed Reality headsets;
- Obsahuje knižnice materiálov, komponentov a samosprevádzajúcu učebnicu;
- Neobsahuje 3E pluginy.

SketchUp Studio

Obsiahnuté aplikácie
SketchUp PRO na 1 rok
Trimble Scan Essentials pre prácu s mračnami bodov
V-Ray pre SketchUp na 1 rok pre tvorbu fotorealistického zobrazenia v reálnom čase
PreDesign pre predprípravnú fázu Vášho návrhu
SketchUp pre iPad pre možnosť tvorby v SketchUp za pochopu

SketchUp pre školy, učiteľov a študentov

Licencie pre školy, učiteľov a študentov sú k dipozícii výhradne pre nekomerčné použitie.

Typ licencieSefairaScan EssentialsV-Ray pre SketchUpPreDesign
SketchUp EDU pre študentov
SketchUp EDU pre učiteľov
SketchUp školský prenájom


Licencia EDU škola network obsahuje rovnaké súčasti ako komerčná licencia SketchUp PRO.

Viac o školských licenciách SketchUp >>>

SketchUp FREE

- Bezplatná online verzia. Zahŕňa aj základnú verziu SketchUp Viewer pre ioS a Android. Líši sa od desktop verzie.
Jedná sa o verziu s obmedzenou funkčnosťou, ktorá je určená výhradne pre nekomerčné využitie.
Viac o SketchUp Free >>>

SketchUp MAKE

- Bezplatná verzia SketchUp určená výhradne pre nekomerčné využitie. Výhody prechodu zo SketchUp Make na SketchUp PRO >>>

SketchUp pre iPad Beta

- Pre rozlet kreatívneho génia vo Vás a uľahčenie Vašej tvorby Vám teraz prinášame SketchUp pre iPad. Aplikácia podporuje Apple Pencil, Multi-touch, ale aj klávesnicu alebo myš.
SketchUp pre iPad aktuálne podporuje iPad, iPad Pro, iPad Air a iPad Mini s iOS 13.4 alebo vyššou verziou.

Thu Feb 02, 2023 08:06:57
SketchUp.CADzone.sk