Revit Importér

Predplatiteľom verzie SketchUp Studio, ktorí pracujú v OS Windows, Revit Importer ponúka jednoduchý spôsob importu Revit projektu do SketchUp modelu (pre využitie importéru nie je nutná licencia Revit).

Revit Importér zlepšuje spoluprácu na projekte medzi partnermi, kterí pracujú v Revite. Pri prenose do SketchUpu zachováva štruktúru modelu a znižuje potrebu čistenia výsledného importu. Importované súbory sú automaticky optimalizované a znižuje sa ich veľkosť.

Revit Importer SketchUp Studio 2023

Pri importe s využitím Revit Importer pre prenos .rvt súborov do Vašich SketchUp modelov Sketchup automaticky vytvára:
- SketchUp komponenty - konvertuje všetky Revit Families na komponenty, prevádza identické Revit objekty na identické komponenty a pomenuje komponenty s využitím Revit názvu/typu rodiny.
- SketchUp značky všetky rodiny Revit sú pomenované podľa ich ekvivalentov v Revit kategóriách.
- SketchUp materiály - Revit materiály sa stanú SketchUp materiálmi. Sú podporované aj priehľadné materiály.
- Optimimalizácia geometrie - SketchUp v importovaných Revit projektoch optimalizuje nadbytočnú trigonometriu a znižuje množstvo segmentov v krivkách.
- Revit podpora odkazov - ak importy Revit projektov obsahujú odkazy na .rtv projekty, importér pre každý z nich vytvorí proxy objekt. Tieto proxy objekty sa objavia so značkou .
- Revit Importer importuje výhradne viditeľnú geometriu v zvolenom 3D náhľade. Vypnutie alebo skrytie nepotrebných rodín a geometrie uchová Váš model čistý a zníži veľkosť importovaných súborov.

Revit Importér je možné využívať vo verzii SketchUp Studio 2021 a vyšších. Je schopný importu súborov z Revit 2011 a novších verzií.

Wed Sep 27, 2023 07:44:36
SketchUp.CADzone.sk