SketchUp Make vs. SketchUp PRO

Používate SketchUp Make? Postačuje úplne Vašim potrebám? Teraz môžete vyskúšať prácu v PRO verzii na 1 rok.

Aké hlavné rozdiely sú medzi oboma verziami SketchUpu?

SketchUp Make bol naposledy aktualizovaný v roku 2017, preto už začína zastarávať a nedostačuje základným užívateľským potrebám. A konkrétne rozdiely medzi oboma verziami?

3D Warehouse

Pre zaistenie čo najlepšej optimalizácie sú na 3D Warehouse ponechané len modely pre 3 posledné verzie SketchUpu. Podpora webových služieb je teraz až od roku 2019.

Import/Export

SketchUp má veľmi obmedzenú ponuku formátov. Nie je tu možnosť importovať a exportovať DWG/DXF súbory, ktoré sa pri prenose SketchUp modelov do iných aplikácií používajú najviac. Chýba tu tiež možnosť exportovať vytvorené scény do formátu videa (AVI). Na druhej strane SketchUp PRO ponúka široký výber formátov pre import a export (3DS, DWG, DXF, FBX, OBJ, IFC, KMZ, WRML, XSI, atd.)

LayOut

LayOut sa využíva pre prezentáciu modelov zo SketchUpu vo forme výkresovej dokumentácie a prezentácií. Je to samostatná aplikácia, ktorá je so SketchUpom úzko prepojená. V LayOute získate množství nástrojov pre prácu so SketchUpu modelmi. Vďaka nemu k nim môžete pridať dôležité informácie. Kvalita hodnoty práce so SketchUpom sa vďaka LayOutu výrazne zvýši.

Systém SketchUp PRO

Trimble, výrobca SketchUpu, v poslednej dobe výrazne rozšíril ponuku služieb a aplikácií, ktoré sú k dispozícii užívateľom SketchUp PRO:


CZ lokalizácia

SketchUp Pro je na rozdiel od SketchUp Make k dispozícii nielen v angličtine, ale tiež v češtine.

Technická podpora

- je poskytovaná len s PRO verziou.

Vyskúšate rozdiel?

Wed Sep 27, 2023 07:54:24
SketchUp.CADzone.sk