SketchUp pre XR

- Užívatelia SketchUp PRO predplatenej verzie majú prístup k prehliadačom zmiešanej reality Microsoft HoloLens, Oculus Rift a HTC Vive v plnom rozsahu.
- So SketchUp XR Viewer sa užívatelia môžu vnoriť do projektov v mierke 1:1, aby zažili, pochopili a komplexne vyhodnotili dynamiku projektov.

Spolupráca
SketchUp prehliadač pre virtuálnu realitu Vám umožní zapojiť kolegov a klientov do zážitkového zhodnotenia Vášho dizajnu.
Funkcia pre spoluprácu Vám dáva možnosť zdieľať s viacerými užívateľmi prehliadky v štýle - vidíš to, čo vidím ja. Ďalší užívatelia sa môžu pripojiť v rovnakej miestnosti alebo pomocou vzdialeného pripojenia. Pomocou virtuálnej reality sa môžete Vy a Vaši kolegovia "zabývať" vo vnútri Vášho návrhu, čo zjednoduší a zefektívni vzájomnú komunikáciu týkajúcu sa komplexných priestorových tém.

Interakcia
Pomocou SketchUp prehliadača máte možnosť byť v priamej interakcii s Vašimi návrhmi, vďaka čomu odpadá potreba tvorby fyzických modelov Vášho projektu.

S pomocou SketchUp prehliadača si môžete prehliadať SketchUp modely v rôznych zariadeniach pre virtuálnu alebo zmiešanú realitu.

Nástroje
Aplikácia obsahuje množstvo nástrojov pre prehliadanie, navigáciu a poskytovanie informácií, ktoré už poznáte zo SketchUpu. Môžete jednoducho "prelietavať" okolo navrhnutých modelov, ovládať viditeľnosť hladín, využiť nástroj mierka alebo nástroj informácie o entite pre rýchly prístup k dôležitým informáciám o Vašom modele.

Wed Sep 27, 2023 07:47:17
SketchUp.CADzone.sk