SketchUp pre 3D modelovanie

Trimble SketchUp (predtým Google SketchUp) je intuitívny nástroj pre 3D modelovanie. Ponúka verziu pre nekomerčné použitie zdarma aj cenovo dostupnú verziu s množstvom užitočných funkcií.

Používa sa v nejrôznejších odboroch: architektúra, stavebníctvo, design...

Trimble SketchUp

K dispozícii je množstvo užitočných rozšírení, online katalóg hotových modelov aj veľká medzinárodná komunita užívateľov.

Zoznámenie sa so SketchUp:
Wed Sep 27, 2023 07:50:07
SketchUp.CADzone.sk