SketchUp > Nápoveda > Rýchle referencie SketchUp Layout pre Mac

Rýchle referencie SketchUp Layout pre Mac

Kruh
Kruh (C)


Dvojité kliknutie - Vytvorí rovnaký kruh ako posledný nakreslený.

Lineárna kóta
Lineárna kóta (D)


Option - Držte stlačené, aby ste zmenili umiestenie kóty.

Command - Držte stlačené, aby ste zmenili orientáciu vodiacej čiary.

Dvojité kliknutie - Zopakuje posledný ofset kóty.

Elipsa
Elipsa


Command - Začne kresliť od stredu.

Shift - Zabráni nakresleniu kruhu.

Dvojité kliknutie - Vytvorí rovnakú elipsu ako bola posledná nakreslená.

Pripojiť
Pripojiť


Kliknutie - Pripojte segmenty postupným klikaním na ne.

Čiara (L)
Čiara (L)


Shift - Uzamkne v horizontálnom nebo vertikálnom smere.

Dĺžka - Zadajte dĺžku napísaním čísla a Enterom.

Popisok
Popisok


Command - Pridržte, aby ste prevrátili text na druhú stranu.

Option - Pridržte, aby ste zamedzili vytvoreniu lomenej čiary.

Kliknutie > Dvojité kliknutie - Aby sa vytvorila rovná odkazová čiara.

Kliknutie > kliknutie > kliknutie - Aby sa vytvorila zalomená odkazová čiara.

Kliknutie – ťahanie - Aby sa vytvorila zahnutá odkazová čiara.

Úprava textu popisku - Kliknite dvakrát na text popisku, aby ste ho upravili.

Úprava vodiacej čiary - Kliknite dvakrát na vodiacu čiaru, aby ste upravili jej tvar.

Ofset
Ofset


Option - Obojstranný ofset otvorenej cesty.

Hore/dole - Šípka hore alebo dole zmení počet segmentov kriviek.

Polygón
Polygón


Shift - Uzamkne aktuálny smer natočenia mnohoúholníka.

Dvojité kliknutie - Vytvorí rovnaký mnohouholník ako posledný nakreslený.

Strany - Určte počet strán napísaním čísla, klávesou S a Enterom.

Obdĺžnik (R)
Obdĺžnik (R)


Command - Začne kresliť od stredu.

Shift - Zamedzí vytvoreniu štvorca.

Dvojité kliknutie - Vytvorí rovnaký obdĺžnik ako posledný nakreslený.

Rozmery - Zadajte rozmery napísaním šírky, výšky a Enterom.

Zaoblený obdĺžnik
Zaoblený obdĺžnik


Hore/dole - Šípka hore alebo dole v priebehu kreslenia zmení uhol rohu.

Vypuklý obdĺžnik
Vypuklý obdĺžnik


Hore/dole - Šípka hore / dole v priebehu kreslenia zmení mieru zaoblenia.

Vyberte (medzerník)
Vyberte (medzerník)


Kliknutie – Ťahanie - Pohybuje zvolenými entitami.

Kliknutie – Ťahanie + Alt - Držte stlačené, aby ste zvolili entity bez ich posúvania.

Command - Držte stlačené a pohybujte myšou pre vytvorenie kópie.

Vzdialenosť - Určte vzdialenosť posunu napísaním čísla a Enterom.

Kópia vonkajšieho bloku - n kópií v rade: posuňte prvú kópiu, napíšte číslo, potom X a Enter.

Kopia vnútorného bloku - n kopií medzi: posuňte prvú kópiu, napíšte číslo, potom / a Enter.

Command (pri výbere) - Držte stlačené a klikaním pridajte položky do výberu.

Shift (pri výbere) - Držte stlačené a klikaním pridajte alebo odoberte položky.

Command + Shift (pri výbere) - Držte stlačené a klikaním odoberte položky z výberu.

Shift (škálovanie) - Držte stlačené pre nerovnomerné škálovanie (bez deformácií).

Option - Držte stlačené pre škálovanie od stredu.

<b>Štýl</b>
Štýl


Kliknutie - Prevzatie štýlu objektu (výplň, farba, vzor, font, veľkosť atď.)

Ďalšie kliknutie - Aplikácia prevzatého štýlu.

<b>Rozdelenie</b>
Rozdelenie


Kliknutie - Rozdelí čiaru v mieste, kam kliknete.

<b>Tabuľka</b>
Tabuľka


Dvojité kliknutie - Vytvoří rovnakú tabuľku ako bola posledná vytvorená.

Bunky - Určte veľkosť tabuľky napísaním počtu sĺpcov, riadkov a Enter.

<b>Text</b>
Text


Kliknutie - Pre vytvorenie neohraničeného textového okna.

Kliknutie – Ťahanie zľava doprava - Pre vytvorenie ohraničeného okna zarovnaného vľavo.

Kliknutie – Ťahanie sprava doľava - Pre vytvorenie ohraničeného okna zarovnaného vpravo.

Kliknutie – Ťahanie + Command - Pre vytvorenie ohraničeného okna zarovnaného na stred.


Ďalšie tipy

Úchopy - Kliknite pravým tlačítkom, aby ste prepínali medzi úchopmi.

Hrúbka čiary - Použite tabuľku štýlov v SU Model pre zmenu hrúbky čiar.

Úprava úchopov - Kliknite dvakrát na kóty pre úpravu jednotlivých entít.


Koliesko myši

Rolovanie – Přibližovanie

Kliknutie – Ťahanie - Posun

Wed Sep 27, 2023 06:33:19
SketchUp.CADzone.sk