SketchUp > Nápoveda > Práca s 3E pluginom Catalog

Práca s 3E pluginom Catalog

Vďaka tomuto pluginu si môžete ukladať Vami vytvorené komponenty do vlastného katalógu objektov. K objektom je možné priradiť ďalšie vlastnosti, ako sú ich cena, materiál, hmotnosť a ďalšie. Vybrané objekty sa zobrazia vo výstupe. Komponenty spolu s ich vlastnosťami môžete uložiť do knižnice. Je možné vytvárať aj nové atribúty priamo v záložke Komponenty.
V Catalogu je možné si zvoliť rozdielne nastavenie pre zobrazované vlastnosti a detaily. Zvolíte si tie, ktoré Vám budú najviac vyhovovať.
3E Catalog po zmene v modeli automaticky aktualizuje všetky informácie o komponentoch. Catalog je tiež možné uložiť do formátu HTML, PDF, CSV, vytlačiť alebo poslať pomocou emailu.
Ak chcete výstup z katalógu využiť ako ponuku pre klienta alebo ako cenník, môžete ho doplniť adresou dodávateľa alebo odberateľa, adresou, prípadne logom.

Kde po inštalácii nájdete 3E plugin Catalog?

Kliknite na roletové menu Presah na hornej lište, následne prejdite kurzorom na názov 3E Catalog a nakoniec kliknite na Catalog.

Ak chcete pridať položky do katalógu, najkôr si ich musíte vo výkrese označiť ako komponenty.
To sa dá:

A) cez roletové menu na paneli v hornej časti obrazovky:

Úpravy > Vytvoriť komponent
B) zvolíte si z nástrojov na paneli nástrojov šípku Ikona z panelu nástrojov SketchUp, kliknete naľavo od objektu, ktorý chcete označiť ako komponent a so stlačeným pravým tlačítkom myši pomocou výberového obdĺžnika označíte objekt a pustíte tlačítko myši. Následne opäť pomocou pravého tlačítka myši spustíte kontextové menu, z ktorého si zvolíte možnosť Vytvorte komponenty.

Objaví sa okno Tvorba komponentu, v ktorom môžete zadať Definíciu a Popis vytvoreného komponentu, a k tomu aj rozšírené atribúty ako Cena, Veľkosť, URL, Typ atď.

Tvorba komponenty 3E Catalog

Komponenty, ktoré budete chcieť vložit do Catalogu musíte ešte zaktivovať pomocou výberového okna - opäť kliknúť vľavo od komponent, ťahať myšou so stlačeným pravým tlačítkom a potom, čo výberovým obdĺžnikom označíte všetky komponenty, ktoré chcete do výberu pridať, pustíte tlačítko myši. Komponenty majú modré obrysy.

Teraz spustite plugin Catalog a na záložke Editor môžete z označených komponentov vo výkrese vybrať tie, ktoré chcete vložiť do Catalogu pomocou kliknutia na nápis Add to Catalog.

Tvorba komponentu 3E Catalog

Úprava položiek katalógu

Výsledná podoba katalógu je na záložke Catalog. Tu si môžete vložiť adresu zákazníka aj predávajúceho, typ a veľkosť písma, pätičku.

3E Catalog - Editor

Atribúty položiek upravíte na záložke Atribúty.

3E Catalog - Atribúty

Wed Sep 27, 2023 07:30:25
SketchUp.CADzone.sk