SketchUp > Nápoveda > Prispôsobenie panelov nástrojov

Prispôsobenie panelov nástrojov

Východiskové nastavenie panelu nástrojov je navrhnuté tak, aby Vám bolo nápomocné na začiatku využívania aplikácie. Po nejakom čase ale môžete zistiť, že by ste si radi prispôsobili existujúce panely nástrojov, ale si vytvorili svoje vlastné. Napríklad môžete:

Je tiež možné spraviť niektoré zmeny vo vzhľade menu alebo jeho položiek. Nasledujúce riadky Vás naučia, ako si prispôsobiť panel nástrojov Vašim potrebám.

Zobrazenie panelu nástrojov

Ak sa potrebný panel nástrojov nezobrazuje na obrazovke, zvoľte Pohľad > Panely nástrojov, alebo kliknite pravým tlačítkom myši priamo na panel nástrojov a vyberte možnosť úplne dole - Panely nástrojov. V zobrazenom dialógu je pri každom zobrazenom panele nástrojov zaškrtávacie okienko. Ak teda chcete zobraziť panel nástrojov, ktorý sa na obrazovke nezobrazuje, označte jeho názov fajkou v zaškrtávacom okienku. Názvy panelov sú tiež k dispozícii priamo pod pravým tlačítkom myši po kliknutí na šedú oblasť niektorého z panelov nástrojov. Panel zobrazíte kliknutím na položku v zobrazenom zozname a rovnakým spôsobom ho tiež skryjete.

Premiestenie nástrojov v panele nástrojov

Ak chcete niektoré nástroje premiestiť medzi jednotlivými panelmi nástrojov, stačí na ne umiestniť šípku a stlačiť ľavé tlačítko na myši. Tým nástroj uchopíte a môžete s ním podľa potreby posúvať medzi jednotlivými panelmi. Musí byť aktívne dialógové okno Panely nástrojov.

Odstránenie nástrojov z panelu nástrojov

Ak si prajete nástroj z panelu úplne odstrániť, stačí uchopiť nástroj myši a pretiahnuť ho mimo panel - nástroj zmizne. Druhá možnosť je kliknúť pravým tlačítkom myši na nástroj, ktorý chcete odstrániť a potom kliknúť na možnosť Odstrániť. Musí byť aktívne dialógové okno Panely nástrojov.

Vytvorenie nového panelu nástrojov

Zo záložky v menu zvoľte Pohľad > Panely nástrojov, alebo kliknite pravým tlačítkom myši priamo na niektorý panel nástrojov a vyberte možnosť úplne dole - Panely nástrojov.
Na pravej strane okna je tlačítko Nový. Keď naň kliknete ľavým tlačítkom myši, objaví sa okienko Toolbar Name. Tam napíšte meno nového panelu a kliknite na OK. Objaví sa nový panel, do ktorého teraz môžete pretiahnuť myšou všetky potrebné nástroje. Tieto je navyše možné zoskupovať stlačením voľby Start Group.
Po vytvorení sa nový panel nachádza priamo na pracovnej ploche. Ak ho chcete ukotviť na lištu, kliknite naň ľavým tlačítkom myši a pretiahnite ho na lištu hore alebo naboku okna programu.

Tip: Nový, prázdny panel umiestený na lište je ťažké vidieť. Je znázornený len ako malý šedý štvorec so stĺpčekom bodiek. Keď do neho vložíte aspoň jeden nástroj, je už viditeľnejší.

Ak chcete vlastný panel nástrojov premenovať, zvoľte znova Pohľad > Panely nástrojov alebo kliknite pravým tlačítkom myši priamo na panel nástrojov a vyberte možnosť úplne dole - Panely nástrojov. Keď kliknete na názov panelu nástrojov a označíte ho modro, v pravej časti sa zvýrazní tlačítko premenovať. Naň kliknite a napíšte nový názov do okienka Toolbar Name, ktoré sa objaví. Potom kliknite na OK.

Zrušenie zmien v paneloch nástrojov

Ak je potrebné zrušiť zmeny, ktoré ste nechtiac v paneloch urobili, zvoľte Pohľad > Panely nástrojov, alebo kliknite pravým tlačítkom myši priamo na panel nástrojov a vyberte možnosť úplne dole - Panely nástrojov.
Potom v ľavej časti kliknite na PANEL, pre ktorý chcete obnoviť východiskové nastavenie (označí sa modrou farbou a v pravej časti kliknite na tlačítko Resetovať.
Ak chcete zrušit zmeny vykonané vo VŠETKÝCH PANELOCH, kliknite v pravej časti na možnosť Reštartovať všetko.
Zmeny JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJOV je možné zrušiť aj priamo na panele nástrojov - kliknite pravým tlačítkom myši na ikonu a zvoľte možnosť Reset to Default. Tým sa obnoví pôvodné nastavenie.

Zmena veľkosti ikon

Ak chcete zmeniť veľkosť zobrazovania ikon, zvoľte Pohľad > Panel nástrojov alebo kliknite pravým tlačítkom myši priamo na panel nástrojov a vyberte možnosť úplne dole - Panely nástrojov. Kliknite na záložku Voľby. Tu je prednastavená možnosť Veľké ikony. Ak chcete, aby sa zobrazovali menšie, odstráňte fajku zo zaškrtávacieho políčka pre túto voľbu.

Odstránenie tipov z lišty

Ak Vám vadia popisky, ktoré sa objavujú po prejdení myši cez ikony jednotlivých nástrojov, je možné ich odstrániť. Zvoľte Pohľad > Panel nástrojov alebo kliknite pravým tlačítkom myši priamo na panel nástrojov a vyberte možnosť úplne dole - Panely nástrojov.
Na záložke Voľby je prednastavená možnosť Zobraziť tipy na lište. Odstráňte fajku zo zaškrtávacieho polička.

Wed Sep 27, 2023 08:02:36
SketchUp.CADzone.sk