SketchUp > Nápoveda > Rýchle referencie SketchUp Layout pre Win

Rýchle referencie SketchUp Layout pre Win

Kruh
Kruh (C)


Dvojité kliknutie - Vytvorí rovnaký kruh ako posledný nakreslený.

Lineárna kóta
Lineárna kóta (D)


Alt - Držte stlačené, aby ste zmenili umiestenie kóty.

Ctrl- Držte stlačené, aby ste zmenili orientáciu vodiacej čiary.

Dvojité kliknutie - Zopakuje posledný ofset kóty.

Elipsa
Elipsa


Ctrl- Začne kresliť od stredu.

Shift - Zabráni nakresleniu kruhu.

Dvojité kliknutie - Vytvorí rovnakú elipsu ako bola posledná nakreslená.

Pripojiť
Pripojiť


Kliknutie - Pripojte segmenty postupným klikaním na ne.

Čiara (L)
Čiara (L)


Shift - Uzamkne v horizontálnom nebo vertikálnom smere.

Dĺžka - Zadajte dĺžku napísaním čísla a Enterom.

Popisok
Popisok


Ctrl- Pridržte, aby ste prevrátili text na druhú stranu.

Alt - Pridržte, aby ste zamedzili vytvoreniu lomenej čiary.

Kliknutie > Dvojité kliknutie - Aby sa vytvorila rovná odkazová čiara.

Kliknutie > kliknutie > kliknutie - Aby sa vytvorila zalomená odkazová čiara.

Kliknutie – ťahanie - Aby sa vytvorila zahnutá odkazová čiara.

Úprava textu popisku - Kliknite dvakrát na text popisku, aby ste ho upravili.

Úprava vodiacej čiary - Kliknite dvakrát na vodiacu čiaru, aby ste upravili jej tvar.

Ofset
Ofset


Alt - Obojstranný ofset otvorenej cesty.

Hore/dole - Šípka hore alebo dole zmení počet segmentov kriviek.

Polygón
Polygón


Shift - Uzamkne aktuálny smer natočenia mnohoúholníka.

Dvojité kliknutie - Vytvorí rovnaký mnohouholník ako posledný nakreslený.

Strany - Určte počet strán napísaním čísla, klávesou S a Enterom.

Obdĺžnik (R)
Obdĺžnik (R)


Ctrl- Začne kresliť od stredu.

Shift - Zamedzí vytvoreniu štvorca.

Dvojité kliknutie - Vytvorí rovnaký obdĺžnik ako posledný nakreslený.

Rozmery - Zadajte rozmery napísaním šírky, výšky a Enterom.

Zaoblený obdĺžnik
Zaoblený obdĺžnik


Hore/dole - Šípka hore alebo dole v priebehu kreslenia zmení uhol rohu.

Vypuklý obdĺžnik
Vypuklý obdĺžnik


Hore/dole - Šípka hore / dole v priebehu kreslenia zmení mieru zaoblenia.

Vyberte (medzerník)
Vyberte (medzerník)


Kliknutie – Ťahanie - Pohybuje zvolenými entitami.

Kliknutie – Ťahanie + Alt - Držte stlačené, aby ste zvolili entity bez ich posúvania.

Ctrl- Držte stlačené a pohybujte myšou pre vytvorenie kópie.

Vzdialenosť - Určte vzdialenosť posunu napísaním čísla a Enterom.

Kópia vonkajšieho bloku - n kópií v rade: posuňte prvú kópiu, napíšte číslo, potom X a Enter.

Kopia vnútorného bloku - n kopií medzi: posuňte prvú kópiu, napíšte číslo, potom / a Enter.

Command (pri výbere) - Držte stlačené a klikaním pridajte položky do výberu.

Shift (pri výbere) - Držte stlačené a klikaním pridajte alebo odoberte položky.

Command + Shift (pri výbere) - Držte stlačené a klikaním odoberte položky z výberu.

Shift (škálovanie) - Držte stlačené pre nerovnomerné škálovanie (bez deformácií).

Alt - Držte stlačené pre škálovanie od stredu.

<b>Štýl</b>
Štýl


Kliknutie - Prevzatie štýlu objektu (výplň, farba, vzor, font, veľkosť atď.)

Ďalšie kliknutie - Aplikácia prevzatého štýlu.

<b>Rozdelenie</b>
Rozdelenie


Kliknutie - Rozdelí čiaru v mieste, kam kliknete.

<b>Tabuľka</b>
Tabuľka


Dvojité kliknutie - Vytvoří rovnakú tabuľku ako bola posledná vytvorená.

Bunky - Určte veľkosť tabuľky napísaním počtu sĺpcov, riadkov a Enter.

<b>Text</b>
Text


Kliknutie - Pre vytvorenie neohraničeného textového okna.

Kliknutie – Ťahanie zľava doprava - Pre vytvorenie ohraničeného okna zarovnaného vľavo.

Kliknutie – Ťahanie sprava doľava - Pre vytvorenie ohraničeného okna zarovnaného vpravo.

Kliknutie – Ťahanie + Command - Pre vytvorenie ohraničeného okna zarovnaného na stred.


Ďalšie tipy

Úchopy - Kliknite pravým tlačítkom, aby ste prepínali medzi úchopmi.

Hrúbka čiary - Použite tabuľku štýlov v SU Model pre zmenu hrúbky čiar.

Úprava úchopov - Kliknite dvakrát na kóty pre úpravu jednotlivých entít.


Koliesko myši

Rolovanie – Přibližovanie

Kliknutie – Ťahanie - Posun

NástrojeSketchUp – Rýchle referencie

Vyberte (Medzerník)

SketchUp – Rýchle referencie

Čiara (L)

SketchUp – Rýchle referencie

Od ruky

SketchUp – Rýchle referencie

OblúkSketchUp – Rýchle referencie

2-bodový oblúk (A)

SketchUp – Rýchle referencie

3- bodový oblúk

SketchUp – Rýchle referencie

Výseč

SketchUp – Rýchle referencie

Obdĺžnik(R)SketchUp – Rýchle referencie

Zaoblený obdĺžnik

SketchUp – Rýchle referencie

Vypuklý obdĺžnik

SketchUp – Rýchle referencie

Kosoštvorec

SketchUp – Rýchle referencie

Kruh (C)SketchUp – Rýchle referencie

Elipsa

SketchUp – Rýchle referencie

Polygón

SketchUp – Rýchle referencie

Ofset

SketchUp – Rýchle referencie

Text (T)SketchUp – Rýchle referencie

Popisok

SketchUp – Rýchle referencie

Lineárna kóta (D)

SketchUp – Rýchle referencie

Uhlová kóta

SketchUp – Rýchle referencie

TabuľkaSketchUp – Rýchle referencie

Zmazať

SketchUp – Rýchle referencie

Štýl (B)

SketchUp – Rýchle referencie

Rozdelenie

SketchUp – Rýchle referencie

Pripojiť


Listy
SketchUp – Rýchle referencie

Pridať

SketchUp – Rýchle referencie

Duplikovať

SketchUp – Rýchle referencie

Odstrániť

SketchUp – Rýchle referencie

PredchádzajúciSketchUp – Rýchle referencie

Ďalší


Úpravy
SketchUp – Rýchle referencie

Späť

SketchUp – Rýchle referencie

Vpred

SketchUp – Rýchle referencie

Skupina

SketchUp – Rýchle referencie

Zrušiť zoskupenie


Pohľad
SketchUp – Rýchle referencie

Skryť raster

SketchUp – Rýchle referencie

Zobraziť raster

SketchUp – Rýchle referencie

Panoráma

SketchUp – Rýchle referencie

LupaSketchUp – Rýchle referencie

Priblížit

SketchUp – Rýchle referencie

Oddialiť

SketchUp – Rýchle referencie

Aktuálna veľkosť

SketchUp – Rýchle referencie

Prispôsobiť oknuSketchUp – Rýchle referencie

Lupa hranice

SketchUp – Rýchle referencie

Spustiť prezentáciu


Zaradiť
SketchUp – Rýchle referencie

Presunúť dopredu

SketchUp – Rýchle referencie

Posunúť vpred

SketchUp – Rýchle referencie

Posunúť vzad

SketchUp – Rýchle referencie

Preniesť dozaduSketchUp – Rýchle referencie

Zarovnať vľavo

SketchUp – Rýchle referencie

Zarovnať sprava

SketchUp – Rýchle referencie

Horné zarovnanie

SketchUp – Rýchle referencie

Dolné zarovnanieSketchUp – Rýchle referencie

Vertikálne zarovnať

SketchUp – Rýchle referencie

Horizontálne zarovnať

SketchUp – Rýchle referencie

Umiestiť horizontálne

SketchUp – Rýchle referencie

Umiestiť vertikálneSketchUp – Rýchle referencie

Medzerník vertikálne

SketchUp – Rýchle referencie

Medzerník horizontálne

SketchUp – Rýchle referencie

Zľava doprava

SketchUp – Rýchle referencie

Zhora doleSketchUp – Rýchle referencie

Uchopenie objektu vypnuté

SketchUp – Rýchle referencie

Uchopeníe objektu zapnuté

SketchUp – Rýchle referencie

Uchopovanie rastru zapnuté

SketchUp – Rýchle referencie

Uchopovánie rastru vypnuté

Wed Sep 27, 2023 07:27:54
SketchUp.CADzone.sk