SketchUp > Nápoveda > Práca s 3E pluginom Parametrické tvary

Práca s 3E pluginom Parametrické tvary

Kde nájdete po inštalácii plugin Parametrické tvary?

Kliknite na roletové menu "Kreslenie" na hornej lište a zvoľte si položku Parametrické tvary. Po umiestení kurzora na názov pluginu sa rozbalí menu s ponukou nástrojov.

3E plugin Parametrické tvary

Medzi ponúkanými tvarmi sú kužeľ, ihlan, viachran, rúrka ale aj L príruby, rebrá, dosky, rôzne typy profilov (L, U, Z alebo štvorhranné jekly) a ďalšie tvary.

Po výbere požadovaného dielca do tabuľky, ktorá sa zobrazí, vpíšte požadované parametre a plugin sa postará o všetku prácu - vytvorí parametrický útvar požadovaného tvaru, automaticky ho uzavrie do skupiny, ktorú je možné ďalej upravovať a pre jednoduchšie nájdenie ho umiesti do priesečníku červenej, modrej a zelenej osy.

3E plugin Parametrické tvary

Wed Sep 27, 2023 07:28:31
SketchUp.CADzone.sk