SketchUp > Nápoveda > Vkladanie materiálov a komponentov do SketchUpu

Vkladanie materiálov a komponentov do SketchUpu

WINDOWS


Úložisko materiálov a komponentov sa nachádza v skrytých zložkách, preto si najskôr úložisko zobrazte.

1. Zvoľte Prieskumníka súborov

Zobrazenie>Možnosti> Zmeniť možnosti priečinka a hľadania>Záložka Zobrazenie

V okne Upresnit nastavenie zvoľte Zobrazovať skryté súbory, priečinky a jednotky a kliknúť na OK

Materiály a komponenty vo SketchUp

Možnosti zložky môžete uzavrieť a následujúcimi pokynmi sa dostanete k úložisku materiálov a komponentov.

2. Prejdete na TENTO POČÍTAČ a vyberte DISK C

Program DATA> SketchUp > SketchUp 2022 > Materials (pre materiály) alebo Components (pre komponenty)

Materiály a komponenty vo SketchUp
!!! Ak sťahujete materiály a komponenty z FTP serveru, stiahnuté zložky sú s ZIP formáte, preto ich najprv extrahujte a až potom skopírujte.

Po úspešnom kopírovaní sa vám materiály a komponenty zobrazia v zásobníku.

!Ak sa vám zásobník v SketchUpe nezobrazuje, môžete ho jednoducho zapnúť MENU – Dialogová okna - Default tray / výchozí zásobník – Ukázat zásobníky

Nezabudnite, že máte zvolenú možnosť zobrazovať skryté zložky. Preto si ju rovnakým postupom ako v prvok kroku, prosím, vypnite.

3. Zvoľte Prieskumníka súborov

Zobrazení>Možnosti> Zmeniť možnosti priečinka a hľadania>Záložka Zobrazenie

Materiály a komponenty vo SketchUp

V okne Upresniť nastavenie zvoľte Nezobrazovať skryté súbory, priečinky a jednotky a kliknite na OK.

Skryté súbory sú súbory a adresáre, ktoré nie sú na prvý pohľad viditeľné. Vo svojom domovskom adresári máte určite množstvo skrytých adresárov. Účelom je, aby adresáre, do ktorých užívateľ nemusí prakticky nikdy zasahovať, sa zbytočne nezobrazovali.
Po neúmyselnom vymazaní týchto adresárov môže dôjsť k strate dôležitých dát vo vašom PC!

MAC


1. Zvoľte aplikáciu Finder

Aplikace > SketchUp 2021 > SketchUp

> Kliknite pravým tlačítkom na SketchUp a vyberte možnosť zobraziť obsah balíčka

Materiály a komponenty vo SketchUp

> Contens > Resources > Content

2. Do zložky Materials si nakopírujte stiahnuté materiály a do zložky Components stiahnuté komponenty.

Materiály a komponenty ve SketchUp

Wed Sep 27, 2023 07:34:30
SketchUp.CADzone.sk