SketchUp > Nápoveda > Rýchle referencie SketchUp pre Win

Rýchle referencie SketchUp pre Win

Oblúk
2-bodový oblúk (A)


Výduť oblúku - Určte výduť oblúku napísaním čísla a Enterom.

Polomer - Určte polomer napísaním čísla, klávesou R a Enterom.

Segmenty - Určte množstvo segmentov napísaním čísla, klávesou S a Enter.

SketchUp – Rýchle referencie
Kruh (C)


Shift - Uzamkne aktuálny presah.

Polomer - Určte polomer napísaním čísla a Enterom.

Segmenty - Určte množstvo segmentov napísaním čísla, klávesou S a Enter.

SketchUp – Rýchle referencie
Mazanie (E)


Ctrl - Vyhlaď / zjemni (použite hrany susedných strán pre zaoblenie).

Shift - Skryť.

Ctrl + Shift - Zrušiť vyhladenie / zjemnenie.

 SketchUp – Rýchle referencie
Tahanie profilu po dráhe


Alt - Použite obvod plochy ako dráhu pre profil.

Rada experta - Najskôr zvoľte cestu, potom funkciu, nakoniec kliknite na plochu.

 SketchUp – Rýchle referencie
Čiara (L)


Shift - Uzamknúť v aktuálnom smere presahu.

Šípky - Uzamkne smer, ↑ modrá, → červená, ← zelená, ↓ paralelný/kolmý.

Dĺžka - Zadajte dĺžku napísaním čísla a Enter.

 SketchUp – Rýchle referencie
Pohľad okolo


Výška pohľadu - Určte výšku pohľadu vpísaním čísla a Enterom.

 SketchUp – Rýchle referencie
Posun (M)


Ctrl - Vytvoriť kópiu.

Shift - Pridržte pre uzamknutie v aktuálnom smere presahu.

Alt - Umožňuje posun napriek nutnosti pridať ďalšie hrany a plochy.

Šípky - Uzamkne smer, ↑ modrá, → červená, ← zelená, ↓ paralelný/kolmý.

Vzdialenosť - Určte dĺžku posunu napísaním čísla a Enter.

Vonkajšia kópia poľa - N kópií v rade: najskôr posun kópie, zadať číslo, klávesa X a Enter.

Vnútorná kópia poľa - N kópií medzi: najskôr posun kópie, zadať číslo, klávesa / a Enter.

 SketchUp – Rýchle referencie
Ofset (F)


Alt - Umožňuje, aby sa výsledky prekrývali.

Vzdialenosť - Určte vzdialenosť ofsetu napísaním čísla a Enterom.

 SketchUp – Rýchle referencie
Krúženie (O)


Ctrl - Stlačte pre znemožnenie krúženia bez gravitácie.

Shift - Podržte pre aktiváciu nástroja posun.

 SketchUp – Rýchle referencie
Výplne (B)


Ctrl - Materiál výplne – vyplní všetky zodpovedajúce susedné plochy.

Shift - Nahradenie materiálu – vyplní všetky zodpovedajúce plochy modelu.

Ctrl + Shift - Nahradenie materiálu objektu – vyplní plochy rovnakého objektu.

Alt - Podržte pre vzorku materiálu.

 SketchUp – Rýchle referencie
Ťah/Tlak (P)


Ctrl - Ťah/Tlak kópie plochy pôvodná plocha zostane na mieste).

Dvojité kliknutie - Použiť poslednú vzdialenosť Ťah/Tlak na túto plochu.

Vzdialenosť - Určte vzdialenosť Ťah/Tlak napísaním čísla a Enter.

 SketchUp – Rýchle referencie
Obdĺžnik (R)


Ctrl - Začne kresliť od stredu.

Kóty - Určte kóty napísaním dĺžky a šírky a Enterom.

 SketchUp – Rýchle referencie
Rotačný obdĺžnik


Shift - Uzamkne v aktuálnom smere / rovine.

Alt - Uzamkne kresliacu rovinu pre prvú hranu (po prvom kliknutí).

Kóty, uhol - Kliknite pre prvé dva rohy, potom zadajte dĺžku, uhol a Enter.

 SketchUp – Rýchle referencie
Otáčanie (Q)


Ctrl - Otáča kópiu.

Uhol - Určte uhol napísaním čísla a Enterem.

Sklon - Určte uhol ako sklon zadaním stúpania, dvojbodky, dĺžky a Enter.

 SketchUp – Rýchle referencie
Zväčšovanie (S)


Ctrl - Podržte pre zväčšenie okolo stredu.

Shift - Podržte pre nerovnomerné zväčšenie (bez deformácie).

Množstvo - Určte mierku napísaním čísla a Enter.

Dĺžka - Určte dĺžku zväčšenia napísaním čísla, jednotky (napr. m) a Enter.

 SketchUp – Rýchle referencie
Meranie (T)


Ctrl - Prepína vytvorenie vodítka alebo meranie.

Šípky - Uzamkne smer, ↑ modrá, → červená, ← zelená, ↓ paralelný/kolmý.

Zmena veľkosti - Pre zmenu veľkosti: zmeranie vzdialenosti, zadanie veľkosti, Enter.

 SketchUp – Rýchle referencie
Lupa (Z)


Shift - Podržte a kliknite myšou pre zmenu poľa pohľadu.


Veľká sada nástrojov
SketchUp – Rýchle referencie

Výber (Medzerník)

SketchUp – Rýchle referencie

Vytvoriť Komponent

SketchUp – Rýchle referencie

Výplne (B)

SketchUp – Rýchle referencie

Mazanie (E)SketchUp – Rýchle referencie

Čiara (L)

 SketchUp – Rýchle referencie

Od ruky

SketchUp – Rýchle referencie

Obdĺžnik (R)

SketchUp – Rýchle referencie

Rotačný obdĺžnikSketchUp – Rýchle referencie

Kruh (C)

 SketchUp – Rýchle referencie

N-uholník

SketchUp – Rýchle referencie

Oblúk

SketchUp – Rýchle referencie

2-bodový oblúk (A)SketchUp – Rýchle referencie

3- bodový oblúk

 SketchUp – Rýchle referencie

Výseč

SketchUp – Rýchle referencie

Posun (M)

SketchUp – Rýchle referencie

Ťah / Tlak (P)SketchUp – Rýchle referencie

Otáčanie (Q)

 SketchUp – Rýchle referencie

Ťahanie profilu po dráhe

SketchUp – Rýchle referencie

Zväčšovanie (S

SketchUp – Rýchle referencie

Ofset (F)SketchUp – Rýchle referencie

Meranie (T)

 SketchUp – Rýchle referencie

Kótovanie

SketchUp – Rýchle referencie

Uhlomer

SketchUp – Rýchle referencie

TextSketchUp – Rýchle referencie

Osi

 SketchUp – Rýchle referencie

3D text

SketchUp – Rýchle referencie

Krúženie (O)

SketchUp – Rýchle referencie

Panoráma (H)SketchUp – Rýchle referencie

Lupa (Z)

 SketchUp – Rýchle referencie

Lupa okno

SketchUp – Rýchle referencie

Lupa hranice

SketchUp – Rýchle referencie

SpäťSketchUp – Rýchle referencie

Pozícia kamery

 SketchUp – Rýchle referencie

Prechádzka

SketchUp – Rýchle referencie

Pohľad okolo

SketchUp – Rýchle referencie

Rezová rovina


Objemové nástroje
SketchUp – Rýchle referencie

Vonkajšia škrupina

 SketchUp – Rýchle referencie

Prienik (Pro)

SketchUp – Rýchle referencie

Zjednotenie (Pro)

SketchUp – Rýchle referencie

Rozdiel (Pro)SketchUp – Rýchle referencie

Orezanie (Pro)

 SketchUp – Rýchle referencie

Rozdelenie (Pro)

SketchUp – Rýchle referencie

Interakcia


Dynamické komponenty
SketchUp – Rýchle referencie

Možnosti komponentov

SketchUp – Rýchle referencie

Atribúty komponentov

 SketchUp – Rýchle referencie

Z vrstevníc


Sandbox (Terén)
SketchUp – Rýchle referencie

Na zelenej lúke

SketchUp – Rýchle referencie

Zvlnenie

SketchUp – Rýchle referencie

Odtlačok

 SketchUp – Rýchle referencie

PokryťSketchUp – Rýchle referencie

Pridať detail

SketchUp – Rýchle referencie

Prehodiť hranu


Štandardné pohľady
SketchUp – Rýchle referencie

Izo

 SketchUp – Rýchle referencie

Horný

SketchUp – Rýchle referencie

Predný

SketchUp – Rýchle referencie

PravýSketchUp – Rýchle referencie

Zadný

 SketchUp – Rýchle referencie

Ľavý


Štýl
SketchUp – Rýchle referencie

X-Ray

SketchUp – Rýchle referencie

Skryté hrany čiarkovane

SketchUp – Rýchle referencie

Tieňovanie

 SketchUp – Rýchle referencie

Tieňovanie s textúrouSketchUp – Rýchle referencie

Monochrom


Umiestenie
SketchUp – Rýchle referencie

Pridať umiestenie

SketchUp – Rýchle referencie

Prepnúť terén


Warehouse
 SketchUp – Rýchle referencie

3D Warehouse

SketchUp – Rýchle referencie

Zdieľanie modelu

SketchUp – Rýchle referencie

Zdieľať model

SketchUp – Rýchle referencie

KlasifikátorSketchUp – Rýchle referencie

Sklad rozširujúcích pluginov

 SketchUp – Rýchle referencie

Odoslať do LayOut (Pro)

Wed Sep 27, 2023 06:23:13
SketchUp.CADzone.sk