SketchUp > Nápoveda > Odinštalovanie SketchUp-u v MAC OSX

Odinštalovanie SketchUp-u v MAC OSX

Ak chcete trvale odinštalovať SketchUp z Vášho počítača, uistite sa, že ste najskôr odinštalovali licenciu. Otvorte SketchUp, kliknite na záložku Licencie v úvodnom okne a potom kliknite na modré tlačítko Odobrať licenciu

 1. Ukončite SketchUp. Ak máte otvorených viacero inštancií Sketchupu, uistite sa, že ste ich ukončili všetky.

 2. Otvorte okno Finder.

 3. (SketchUp 8 a staršie verzie) Zmažte zložku SketchUp z hlavnej knižnice:
  1. V ľavom panele okna Finder kliknite na Macintosh HD.
  2. V pravom paneli kliknite na Knižnica (Library) a potom Application Support.
  3. V zložke Application Support nájdite zložku SketchUp a odstráňte ju do koša.

 4. Zmažte zložku SketchUp z User Library:
  1. V ľavom panele Finder okna kliknite na User Name, potom kliknite na Library v rozbaľovacom zozname.
  2. Otvorte zložku Application Support.
  3. V zložke Application Support nájdete zložku SketchUp, a odstráňte ju do koša.

 5. Zmažte aplikáciu SketchUp:
  1. V ľavom paneli okna Finder kliknite na Aplikácie (Applications).
  2. V pravom paneli nájdete zložku SketchUp a pretiahnite ju do koša.

 6. Zmažte plist súbor:
  1. V pravom paneli kliknite na Knižnica (Library) a potom Preferences.
  2. V zložke Preferences odstráňte všetky z nasledujúcich súborov, ak sa tam nachádzajú, do koša:

   com.sketchup.SketchUp.2021.plist
   com.sketchup.LayOut.2021.plist
   com.sketchup.StyleBuilder.2021.plist
   com.sketchup.SketchUp.2022.plist
   com.sketchup.LayOut.2022.plist
   com.sketchup.StyleBuilder.2022.plist
   com.sketchup.SketchUp.2023.plist
   com.sketchup.LayOut.2023.plist
   com.sketchup.StyleBuilder.2023.plist

 7. Vyprázdnite kôš.

Wed Sep 27, 2023 05:59:54
SketchUp.CADzone.sk