SketchUp > Nápoveda > Problém s aktiváciou V-Ray v licencii SketchUp Studio

Problém s aktiváciou V-Ray v licencii SketchUp Studio

Častý problém, s ktorým sa užívatelia V-Ray môžu stretnúť, je problém s aktiváciou licencie V-Ray pre SketchUp vo verzii Studio. Obvykle sa tento problém objaví, ak bol V-Ray už nainštalovaný na danom zariadení pod inou emailovou adresou, než sa používa pro prihlasovanie k licencii SketchUp.

Ak ste sa s touto chybou stretli, budete sa musieť odhlásiť z licenčného serveru Chaos a odinštalovať ho na Vašom zariadení podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Otvorte svoj Trimble Account Management Portal. Ak máte viac ako jeden účet, vyberte si jeden účet a kliknite na Members (Užívatelia).
 2. Otvorte kontextové menu Správa užívateľov v SketchUp vedľa mena užívateľa a zvoľte Modify Product Access (Upraviť prístup k produktu).

 3. Aktivácia V-Ray pro SketchUp

 4. V zozname produktov zrušte výber SketchUp Studio. Kliknite na Save Product Access (Uložiť prístup k produktu).
 5. Počkajte 5 minút a znova zvoľte Modify Product Access (Upraviť prístup k produktu).
 6. Otvorte internetový prehliadač a do vyhľadávacieho riadku napíšte http://localhost:30304 pre otvorenie licenčného serveru Chaos.
 7. Kliknite na Online licencing v hornej časti stránky a potom kliknite na Sign Out (Odhlásiť).
 8. Spustite stránku https://accounts.chaosgroup.com/trimble/login a kliknite na Continue with Trimble (pokračovať s Trimble) a prihláste sa prostredníctvom Vášho Trimble ID.
 9. Vráťte sa do SketchUpu a odhláste sa z Vášho účtu.
 10. Potom sa prihláste späť. Vaša licencia V-Ray v SketchUp Studio je teraz aktívna!
Ak tento postup nepomohol, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Odinštalujte licenčný server Chaos.
 2. Otvorte správcu súborov a vyhľadajte Chaos Group zložku v umiestení: Program files/Common files/ChaosGroup
 3. Zmažte zložku nazvanú "ssl".
 4. Stiahnite Chaos Licence Server z ich nápovedy.
 5. Nainštalujte Chaos Licence Server. V priebehu inštalácie zvoľte Customize (Prispôsobiť) a odstráňte zatržítko pri možnosti "Activate during installation" (Aktivovať v priebehu inštalácie).
 6. Zvoľte Ignore (Ignorovať) pre akékoľvek chybové hlášky, ktoré by sa vyskytli v priebehu inštalácie.
 7. Po dokončení inštalácia otvorte v internetovom prehliadači stránku http://localhost:30304
 8. Prihláste sa svojim Trimble ID.
 9. Aktivujte online licenciu vo Vašom účte.

Wed Sep 27, 2023 06:32:33
SketchUp.CADzone.sk