SketchUp > Nápoveda > Kompatibilita SketchUp

Kompatibilita SketchUp

Využívanie dát zo SketchUpu inými modelovacími programami alebo nástrojmi

Ak chcete využívať SketchUp s inými modelovacími programami alebo nástrojmi, vo všeobecnosti to znamená, že budete potrebovať
- Importovať dáta z iného programu do SketchUpu.
- Exportovať Váš model zo SketchUpu do súboru formátu, ktorý spolupracuje s íným programom.

Tip: V tomto návode je popísaný postup pre spoluprácu SketchUpu s inými programami a nástrojmi, čo znamená programami mimo rodinu SketchUp softvér a nástroje. Ak chcete vytvoriť prezentáciu v LayOute, vytvoriť si svoj vlastný štýl v Style Builderi alebo zdieľať modely na SketchUp mobilnom prehliadači, či 3D Warehouse, tieto programy a nástroje sú vytvorené presne pre prácu so SketchUpom. Každá z týchto aplikácií má svoju vlastnú sekciu v Knowledge Center, kde sa môžete dozvedieť, akým spôsobom môžete zrýchliť a zjednodušiť Vašu prácu.

Tento návod popisuje prácu s CAD súbormi rozdielnych formátov, súbormi s obrázkami a inými formátmi súborov navrhnutých pre zdieľanie 3D modelových dát medzi aplikáciami. Pre import a export niektorých z týchto súborov potrebujete licenciu SketchUp Pro alebo aktívne predplatné aplikácie SketchUp pre Web, Shop Edition. Nasledujúca tabuľka obsahuje rôzne typy súborov, ktoré je možné importovať do SketchUpu alebo z neho exportovať.

Typ súboruPríponaVerziaUžitočné informácie na stránkách výrobcu
CAD súbory.dwg, .dxfiba PROImport a export CAD súborov a Ako začať pracovať s CAD súborom v SketchUpe
Obrázky.jpg, .png, .tif, .bmp, .psd, .tga, .pdf, .epsNiektoré typy iba PROImport a export súborov s obrázkami
COLLADA.daeImport a export Collada súborov
3D Studio (3DS).3dsiba PROImport a export 3DS súborov
Terén.dem, .ddfImport a export súborov s digitálnymi modelmi terénu
FBX súbory.fbxiba PROExport FBX súborov
Google Earth.kmzExport KMZ súborov pre Google Earth
OBJ súbory.objiba PROExport OBJ súborov
VRML.wrliba PROExport VRML súborov
XSI súbory.xsiiba PROExport XSI súborov
IFC súbory.ifciba PROExport IFC súborov

TIP: Ak chcete exportovať Váš SketchUp model do iného typu súboru a obdržíte chybové hlásenie, článok Hlásenia prázdnych dialógov alebo SDK chýb v priebehu exportu by Vám mal byť nápomocný pri riešení Vášho problému

Poznámka: Od verzie 2016 bol ze SketchUpu odstránený formát súboru Epix (.epx).

Wed Sep 27, 2023 06:16:25
SketchUp.CADzone.sk