SketchUp > Nápoveda > Inštalácia rozšírení z Extension Warehouse

Inštalácia rozšírení z Extension Warehouse

Pridávanie rozšírení ku SketchUpu

Extension Warehouse a SketchUp sú vytvorené pre vzájomnú spoluprácu. Vo väčšine prípadov, ak chcete pridať rozširujúci plugin k Vášmu SketchUpu, jednoducho kliknite na tlačítko Install (inštalovať) na stránkce s detailami rozširujúceho pluginu a chvíľu počkajte, pokiaľ softvér nevykoná zvyšok práce.
Pro využitie tohto zázračného procesu inštalácie môžete mať chybné predpoklady:

Inštalácia rozšírenia SketchUp

Manuálne inštalácie rozšírenia cez SketchUp Preferencie

Ak si stiahnete rozšírenia z Extension Warehouse cez webový prehliadač alebo sa do neho dostanete cez webové stránky výrobcu, Vaše rozšírenie nájdete vo forme .rbz súboru, ktorý si môžete nainštalovať manuálne nasledujúcim spôsobom:
 1. V SketchUpe zvoľte Dialógové okná > Manažér pluginov.

 2. Kliknite na tlačítko Inštalácia rozšírenia.

 3. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, sa musíte dostať do umiestenia .rbz súboru vo Vašom počítači a následne kliknite na OK (v MS Windows) alebo Open (Mac OS X).

 4. Ak Vás SketchUp upozorní, že súbor nepochádza z dôveryhodného zdroja, kliknite na Áno pre inštaláciu Vášho rozšírenia. (Čo vlastne znamená, že dôverujete zdroju, z ktorého sťahujete rozšírenie).

Skúšanie alebo zakúpenie rozšírenia v Extension Warehouse

Bez ohľadu na to, či ste sa do Extension Warehouse dostali cez webový prehliadač alebo priamo zo SketchUpu, môžete si zakúpiť platené rozšírenie. Ak ale chcete inštalovať skúšobnú verziu rozšírenia, musíte sa najskôr prihlásiť do Extension Warehouse cez SketchUp.

Pre zakúpenie licencie musíte:
 1. Na záložke s detailami rozšírenia kliknite na tlačítko Purchase (zakúpiť). (Ak je možné stiahnuť si skúšobnú verziu programu pred jeho zakúpením, po prihlásení cez SketchUp uvidíte miesto tlačítka Purchase tlačítko Install trial.)

 2. Ak budete vyzvaní, zadajte dáta pre vystavenie objednávky a platbu. Informácie pre platbu sa vyžadujú kvôli overeniu Vašej kreditnej karty. Vaša účtenka príde na emailovú adresu, pod ktorou sa prihlasujete do Extension Warehouse. Ak účtenku v emailovej schránke nenájdete krátko po dokončení nákupu, skontrolujte si spamy.

Pre inštaláciu zakúpeného rozšírenia:

 1. Zvoľte v SketchUpe Dialógové okná / Extension Warehouse a prihláste sa do Extension Warehouse.

 2. Na inštaláciu skúšobnej verzie si nájdite rozšírenie, ktoré by ste radi vyskúšali a na stránke detailov rozšírenia kliknite na Install Trial (inštalovať skúšobnú verziu). Ak ste si rozšírenie už zakúpili, prejdite na krok 3.

 3. Vpravo hore na stránke Extension Warehouse zvoľte My extensions (Moje rozšírenia).

 4. Na záložke My extensions nájdete skúšobnú verziu alebo zakúpené rozšírenie, ktoré chcete inštalovať a kliknite na tlačítko Install Trial alebo Install. Na nasledujúcom obrázku uvidíte odkaz na Install Trial.

 5. Ak sa Vás SketchUp spýta, či dôverujete autorovi alebo chcete pokračovať v inštalácii rozšírenia, musíte kliknúť na Áno, ak chcete inštaláciu dokončiť. Za pár chvíľ sa objaví dialógové okno, ktoré Vás informuje, že Vaše rozšírenie je nainštalované.

 6. Inštalácia rozšírenia SketchUp

  Ako nájsť a využívať rozšírenie po jeho inštalácii?

  Niekedy sa rozšírenia objavia v menu Pluginy na hornej lište v SketchUpe - viz nasledujúci obrázok. Ak chcete začať rozšírenie používať, jednoducho si ho vyberte z menu. Rozšírenie sa v programe môže objaviť ako panel nástrojov s voľbami jednotlivých jeho možností - ako napríklad Curve Maker (pre tvorbu kriviek) na obrázku. Inokedy je rozšírenie umiestené v menu Kreslenie alebo Nástroje, alebo aj v kontextovom menu.
  TIP Ak sa chcete detailnejšie dozvedieť o možnostiach využívania rozšírenia, prečítajte si dokumentáciu k nemu, ktorú môžete nájsť na stránke s detailami rozšírenia. Tieto detaily môžu obsahovať video, inštrukcie alebo linky na ďalšiu dokumentáciu o využití rozšírenia. Ak máte ďalšie otázky, prečítajte si recenzie ďalších užívateľov (tiež na stránke s detailami rozšírenia) alebo si prezrite stránky výrobcu.

  Inštalácia rozšírenia SketchUp

Wed Sep 27, 2023 07:01:53
SketchUp.CADzone.sk