SketchUp > Nápoveda > Rýchle referencie SketchUp pre Mac

Rýchle referencie SketchUp pre Mac

Oblúk
2-bodový oblúk (A)


Výduť oblúku - Určte výduť oblúku napísaním čísla a Enterom.

Polomer - Určte polomer napísaním čísla, klávesou R a Enterom.

Segmenty - Určte množstvo segmentov napísaním čísla, klávesou S a Enter.

SketchUp – Rýchle referencie
Kruh (C)


Shift - Uzamkne aktuálny presah.

Polomer - Určte polomer napísaním čísla a Enterom.

Segmenty - Určte množstvo segmentov napísaním čísla, klávesou S a Enter.

SketchUp – Rýchle referencie
Mazanie (E)


Option - Vyhlaď / zjemni (použite hrany susedných strán pre zaoblenie).

Shift - Skryť.

Option + Shift - Zrušiť vyhladenie / zjemnenie.

 SketchUp – Rýchle referencie
Tahanie profilu po dráhe


Command - Použite obvod plochy ako dráhu pre profil.

Rada experta - Najskôr zvoľte cestu, potom funkciu, nakoniec kliknite na plochu.

 SketchUp – Rýchle referencie
Čiara (L)


Shift - Uzamknúť v aktuálnom smere presahu.

Šípky - Uzamkne smer, ↑ modrá, → červená, ← zelená, ↓ paralelný/kolmý.

Dĺžka - Zadajte dĺžku napísaním čísla a Enter.

 SketchUp – Rýchle referencie
Pohľad okolo


Výška pohľadu - Určte výšku pohľadu vpísaním čísla a Enterom.

 SketchUp – Rýchle referencie
Posun (M)


Option - Vytvoriť kópiu.

Shift - Pridržte pre uzamknutie v aktuálnom smere presahu.

Command - Umožňuje posun napriek nutnosti pridať ďalšie hrany a plochy.

Šípky - Uzamkne smer, ↑ modrá, → červená, ← zelená, ↓ paralelný/kolmý.

Vzdialenosť - Určte dĺžku posunu napísaním čísla a Enter.

Vonkajšia kópia poľa - N kópií v rade: najskôr posun kópie, zadať číslo, klávesa X a Enter.

Vnútorná kópia poľa - N kópií medzi: najskôr posun kópie, zadať číslo, klávesa / a Enter.

 SketchUp – Rýchle referencie
Ofset (F)


Command - Umožňuje, aby sa výsledky prekrývali.

Vzdialenosť - Určte vzdialenosť ofsetu napísaním čísla a Enterom.

 SketchUp – Rýchle referencie
Krúženie (O)


Option - Stlačte pre znemožnenie krúženia bez gravitácie.

Shift - Podržte pre aktiváciu nástroja posun.

 SketchUp – Rýchle referencie
Výplne (B)


Option - Materiál výplne – vyplní všetky zodpovedajúce susedné plochy.

Shift - Nahradenie materiálu – vyplní všetky zodpovedajúce plochy modelu.

Option + Shift - Nahradenie materiálu objektu – vyplní plochy rovnakého objektu.

Command - Podržte pre vzorku materiálu.

 SketchUp – Rýchle referencie
Ťah/Tlak (P)


Option - Ťah/Tlak kópie plochy pôvodná plocha zostane na mieste).

Dvojité kliknutie - Použiť poslednú vzdialenosť Ťah/Tlak na túto plochu.

Vzdialenosť - Určte vzdialenosť Ťah/Tlak napísaním čísla a Enter.

 SketchUp – Rýchle referencie
Obdĺžnik (R)


Option - Začne kresliť od stredu.

Kóty - Určte kóty napísaním dĺžky a šírky a Enterom.

 SketchUp – Rýchle referencie
Rotačný obdĺžnik


Shift - Uzamkne v aktuálnom smere / rovine.

Command - Uzamkne kresliacu rovinu pre prvú hranu (po prvom kliknutí).

Kóty, uhol - Kliknite pre prvé dva rohy, potom zadajte dĺžku, uhol a Enter.

 SketchUp – Rýchle referencie
Otáčanie (Q)


Option - Otáča kópiu.

Uhol - Určte uhol napísaním čísla a Enterem.

Sklon - Určte uhol ako sklon zadaním stúpania, dvojbodky, dĺžky a Enter.

 SketchUp – Rýchle referencie
Zväčšovanie (S)


Option - Podržte pre zväčšenie okolo stredu.

Shift - Podržte pre nerovnomerné zväčšenie (bez deformácie).

Množstvo - Určte mierku napísaním čísla a Enter.

Dĺžka - Určte dĺžku zväčšenia napísaním čísla, jednotky (napr. m) a Enter.

 SketchUp – Rýchle referencie
Meranie (T)


Option - Prepína vytvorenie vodítka alebo meranie.

Šípky - Uzamkne smer, ↑ modrá, → červená, ← zelená, ↓ paralelný/kolmý.

Zmena veľkosti - Pre zmenu veľkosti: zmeranie vzdialenosti, zadanie veľkosti, Enter.

 SketchUp – Rýchle referencie
Lupa (Z)


Shift - Podržte a kliknite myšou pre zmenu poľa pohľadu.

Wed Sep 27, 2023 06:35:39
SketchUp.CADzone.sk