SketchUp 2023

Intro SketchUp 2023

Objavte novú generáciu kreativity: Novinky pre SketchUp 2023 prinášajú rýchlejší, jednoduchší, prirodzenejší zážitok zo spolupráce pri modelovaní. Výrobca Trimble prepojil dva základné nástroje v odbore: SketchUp a Revit. Revit Importér vylepšuje aplikáciu SketchUp Studio, zatiaľ čo výrazné vylepšenie hlavných nástrojov uľahčuje prácu v desktop aplikácii SketchUp PRO. Doprajte si účinné nástroje SketchUp 2023 pre vytvorenie Vášho najnovšieho diela.

Pokročilá spolupráca vo SketchUp Studio
Skráťte čas strávený prevodom súborov z Revitu do SketchUpu

Nová funkcia pre import v rámci verzie Studio Vám umožnia presnú a výkonú konverziu Revit modelov do geometrie SketchUp pre užšiu spoluprácu v rôznych fázach projektov medzi tímami a partnermi.

Je zachovaná štruktúra modelov medzi Revitom a SketchUpom. Revit families a hladiny sa elegantne preložia do skupín, komponentov a značiek v SketchUpe. Ušetríte tak hodiny alebo aj dni strávené čistením modelov a môžete pokračovať vo Vašom projekte bez zbytočných chýb. Hladší prechod medzi fázami návrhu Vám umožní sústrediť sa na to podstatné: doladenie Vašej vízie.

Prečo ho využívať?

Zlepšíte spoluprácu medzi partnermi projektu, ktorí pracujú v Revite.
Zachováte štruktúru modelu pri prenose medzi programami s menšou potrebou čistenia.
Presuňte Revit modely do SketchUpu pre rýchlejšiu tvorbu a overovanie nových nápadov.
Pracujte efektívne; importovaný súbor z Revitu je automaticky optimalizovaný pre jednoduchšiu manipuláciu s geometriou v SketchUpe a veľkosť súboru je podstatne zredukovaná.
Vytvárajte pôsobivé vizualizácie; farby materiálov a ich priehľadnosť sú pri importe z Revitu rešpektované pre urýchlenie vizualizácie.
Importér prekladá úrovne z Revitu na roviny rezu v SketchUpe.

Revit Importér je neoddeliteľnou súčasťou desktop aplikácie SketchUp. Zákazníci s verziou Studio budú mať k Importéru prístup ihneď po inštalácii SketchUp 2023. Zákazníci s predplatným budú mať Revit Importér k dispozícii vo SketchUpe 2023 ako skúšobnej verzii. Pre prácu s Revit Importérom nie je nutná licencia Revitu.

Jasné a prepojené pracovné postupy

Pri inštalácii SketchUp Studio pomocou nového všeobecného inštalátora môžete objavovať, sťahovať a inštalovať všetky nástroje, ktoré potrebujete pre zložité úlohy a komplexné projekty. Predplatné verzie Studio zahŕňa aj V-Ray 6 pre vytváranie prevratných vizualizácií a Scan Essentials pre import mračien bodov. Obidva boli koncom roka 2022 obohatené o nové funkcie.
Upozornenie: SketchUp Studio je obmedzené výhradne na systém Windows. Scan Essentials a V-Ray sú dostupné v anglickej verzii.

Novinky v desktop verzii SketchUp PRO

Vytvárajte čokoľvek rýchlejšie s novou funkciou pre modelovanie a dokumentáciu a vylepšeniami v SketchUp PRO. Objavte úplne nový nástroj Prevrátiť, ktorý vytvorí predvídateľnú kópiu prvkov návrhu, správu DWG súborov v LayOute a ďalšie.

Prevracajte s istotouZbavte sa odhadov pri prevracaní objektov - úplne nový nástroj Prevrátiť Vám umožní zobraziť náhľad výsledku pre predvídateľnejšie modelovanie. Zobrazte rovinu, okolo ktorej chcete vybrané objekty prevrátiť, potom prechádzajte cez červenú, zelenú a modrú rovinu pre potvrdenie správnej orientácie. Kliknite pre prevrátenie. Menej klikania a spätných krokov znamená, že svoju energiu môžete sústrediť na tvorbu symetrických prvkov, ich vyhodnotenie a úpravy. Prevráťte Váš model a možno to prevráti Vašu kreatívnu perspektívu :-)

Pro Tip: Chcete vytvoriť rýchly zrkadlový vzťah v modele pre vytvorenie efektívnejších komponentov alebo symetrických kópií? Prepnite nástroj prevrátť na režim kopírovania a vytvorte kópiu, ktorá je symetrická k vybranému objektu. Využite tento nástroj pre rýchle vyjadrenie vízie založenej na jednoduchom, opakovanom komponente.

Ovládnite referencie v LayOute
V Layoute je posilnená kompatibilita pridaním možnosti správy DWG súbotov, ktoré sú importované ako referencie. Znie Vám to povedome? Je to rovnaký proces ako pre správu referenčných súborov v LayOute. Teraz je ale jeho použitie rozšírené na všetky obrázky, textové súbory alebo výkresy AutoCAD. Súbory externých referencií môžete prehliadať, obdržať oznámenie pri ich zmene a aktualizovať ich, meniť odkazy alebo súbory odstraňovať pomocou Správcu externých referencií. Ešte lepšie je, že všetky Vaše vlastné nastavenia štýlu úprav (hrúbka čiar, mierka a výrezy) zostanú aj po aktualizácii referenčných súborov nedotknuté. Dokumentujte a prezentujte sebaisto Vašu prácu s vedomím, že všetky referencie sú aktuálne bez ztraty predchádzajúceho rozvrhnutia a štýlu.

Ďalšie funkcie

Vylepšenia sa dočkalo aj ukladanie veľkých modelov s využitím viacvláknovej technológie a rôzne ďalšie modelovacie funkcie.
Detailné informácie získate na stránkach výrobcu.

SketchUp zakúpite v eshope CAD Zone.

Prečítajte si aj o novinkách v SketchUpe 2022.

Sun Dec 03, 2023 10:48:15
SketchUp.CADzone.sk