SketchUp 2022

Vyhledat v SketchUpe

Vyhledat ve SketchUp 2022

Funkcia Vyhledat bola prvýkrát predstavená vo SketchUpe pre Web, teraz je súčasťou SketchUp PRO. Umožní Vám rýchle nájsť a aktivovať príkazy SketchUpu aj nainštalovaných rozšírení. Namiesto plýtvania cenným časom na hľadanie alebo učenie sa naspamäť SketchUp nástrojov Vám teraz stačí napísať názov alebo súvisiace slovo ako "ťah", "boolean", alebo "orez" pre ich plynulé vyhľadanie.

Ak ste vo SketchUpe noví, pomôže Vám táto funkcia rýchlejšie zvládnuť užívateľské prostredie a sadu nástrojov, pričom Vám dá priestor, aby ste sa sústredili viac na proces navrhovania, než hľadanie nástrojov. Vyhľadávať môžete podľa názvu alebo akcie, ktorú chcete vykonať a SketchUp Vám zobrazí relevantné výsledky.
Skúsenejším užívateľom pomôže zredukovať množstvo miesta na obrazovke, které je pokryté panelmi nástrojov. Napríklad namiesto zobrazenia siedmych panelov s nástrojmi pre Joint Push/Pull teraz stačí vyhľadať Joint Push/Pull a všetky príkazy prepojené s týmto pluginom sa Vám zobrazia.

Pre rýchle spustenie Vyhledat môžete využiť klávesovú skratku Shift + S . Vyhledat je lokalizované pre všetky oficiálne podporované jazykové mutácie SketchUpu.NOVÉ VYLEPŠENÉ NÁSTROJE PRE MODELOVANIE

Vo verzii 2022 zrýchľujeme, zefektívňujeme a zdokonaľujeme Vašu prácu vďaka úplne novým nástrojom a updatu tých starších.

Laso

Nástroj Laso pre výber Vám umožní vybrať množinu prvkov bez pohybu pohľadu. Tiež môžete vytvárať oddelené výbery pomocou jednej operácie kliknúť + ťahať.
Pri výbere v smere hodinových ručičiek sa označia všetky entity, ktoré sú zahrnuté celé. Pri výbere proti smeru hodinových ručičiek sa označia aj tie entity, ktorých sa laso len dotkne.
Laso je možné spustiť novou klávesovou skratkou Shift + medzera .Otisk

Nová modifikácia pre tlačítko Pohyb, Otisk, Vám umožní vytváranie ďalších a ďalších kópií danej entity ich razením na jediné kliknutie. Tento nástroj je šikovnou pomôckou pre prirodzené rozptýlenie objektov po danej oblasti. Napríklad, ak chcete rýchle rozmiestiť figúry alebo iné siluety v krajinnom návrhu. Je veľkou pomocou pre vytváranie viacnásobnej kópie pozdĺž jednej z osí v nepravidelných intervaloch, ako napr. zobrazenie prechodu pre chodcov v modele mestskej oblasti.

Nástroj značka

Zefektívnite organizáciu modelu s využitím Značiek, nového nástroja, ktorý Vám umožní kliknúť na entity alebo predvýber entít pre aplikáciu značiek. S týmto nástrojom môžete urýchliť organizáciu modelov označením objektov priamo v okne modelovanie, rýchle zmazať nechcené Značky a zlepšiť spoľahlivosť hlásení hromadnou zmenou značiek instancií komponentu.Čiara od ruky

Čiara od ruky prešla veľkým updatom. Nakreslené entity majú teraz hladšie čiary, môžete vytvárať organické línie a vysunutie Follow Me s prirodzenejšími odchýlkami.
Kvôli hladšiemu výstupu má teraz tento nástroj viacero segmentov. Okamžite po dokreslení krivky môžete segmentáciu znížiť. SketchUp znázorní vizuálnu odozvu s každým prírastkom. Čiara od ruky tiež prijíma vstup pre uzamknutie roviny kreslenia a tak je možné kresliť na susediace plochy v rôznych rovinách.Uzamknutie kreslenia dotyčnicového oblúku

S využitím nových prepínačov pre uzamknutie kreslenia dotyčnicového oblúku pre 2-bodový a 3-bodový oblúk teraz môžete zadať a uzamknúť dotyčnicový oblúk z existujúcej hrany alebo oblúku. Dotyčnica sa stane nielen predvídateľnejšou, ale tiež Vám umožní rýchlejšie vytváranie zaoblenej plochy.Vyhledat scénu

Ak vytvárate výstupy z architektonických vizualizácií alebo dokumentáciu k návrhu, pravdepodobne potrebujete množstvo rozličných scén pre vizualizáciu detailov Vášho návrhu. Preto často musíte prechádzať dlhým zoznamom scén s kódovanými názvami. S vyhľadávaním scén, novým vyhľadávacím filtrom, ktorý se nachádza hneď vedľa záložiek s jednotlivými scénami, môžete teraz rýchlo nájsť príslušnú scénu a prepnúť sa na ňu.

Viac modifikácií nástrojov

Vo verzii 2021.1 sa výrobca zameral na zlepšenie konzistencie modelovania od nástroja k nástroju, s dôrazom na 10 základných nástrojov. V tejto verzii SketchUpu boli zavedené praktické zmeny v správaní Merania, klasifikácie, Výplní a priamom zobrazovaní tipov k jednotlivých nástrojom.

LAYOUT

S updatom funkcie automatický text (Auto-Text) a Najít a nahradit bude LayOut pracovať rýchlejšie a efektívnejšie ako predtým.

Najít a nahradit v LayOut 2022

Popisky s Automatickým textom pre výrezy

K existujúcim popiskom, ktoré vyťahujú atribúty entít alebo komponentov z výrezov SketchUpu v LayOute pribudli popisky automatického textu, ktoré je možné zvoliť z menu automatického textu pre vytváranie nových popiskov alebo popiskov podľa šablóny.
Môžete využiť akékoľvek popisky z albumu alebo využiť transparentné odkazové čiary. To znamená, že môžete pretiahnuť popisky s automatickým textom z albumu, stlačiť Enter pre odkazovú čiaru a potom sa automaticky zobrazí hodnota spojená s výrezom.

Tieto štítky zahŕňajú vkladanie parametrov SceneName, SceneDescription, Scale, Ratio a Coordinates().
So zdokonalenými popiskami s automatickým textom môžete využiť viac informácií obsiahnutých v SketchUp modele pri vytváraní dokumentov, alebo účinnejších a efektívnejších šablón. Napríklad môžete vziať Názov alebo Popis pohľadu pre automatické zobrazenie názvu výkresu. S použitím štítku môžete zobraziť mierku aktuálneho pohľadu. Ak sa mierka pohľadu na model zmení, údaj o ňom sa automaticky zaktualizuje.

Automatický text v LayOut 2022

Správa stránok pomocou automatického textu

Manuálne vytváranie a správa obsahu dokumentu môže byť celkom časovo náročná a obvykle je zdrojom mnohých chýb. S novými vylepšeniami správy názvov jednotlivých stránok sa Vaša práca podstatne zjednoduší.

PageCount - počet stránok

Pre doplnenie štítku PageNumber slúži PageCount, ktorý zobrazuje počet stránok vo Vami definovanom rozsahu. S PageCount užívatelia môžu určiť počiatočnú stránku, typ číslovania a poslednú stránku. Táto funkcia je užitočná pre vytváranie obsahu alebo indexov na začiatku LayOut dokumentu.

Automatický text v LayOut 2022

PageName - názov stránky

S pomocou štítkov PageName môžete využiť názov stránky, ktorá nie je aktuálnou stránkou. Napríklad ak chcete zobraziť názov tretej stránky Vášho dokumentu, zadáte PageNumber (3). Názov stránky sa priebežne aktualizuje, ak sa stránky pridávajú, mažú alebo sa mení ich poradie, čo šetrí čas pre vytváranie a finalizáciu obsahu Vášho dokumentu.

Sequence Auto-Text - Sekvenčný automatický text

Dlho žiadaná funkcia, sequence Auto-Text je novým štítkom, ktorého hodnota automaticky rastie, keď je duplikovaný. Tieto štítky sa používajú na vytváranie poznámok vo výkrese a rýchle číslovanie, vytváranie číslovaných názvov vo výkrese, legiend, a pre množstvo ďalších prípadov, ktoré vyžadujú úpravu textu pri vytváraní jeho kópií. Podobe ako automatický text, môžete vytvárať kópie a zmeniť účel záložky sekvencie koľkokrát bude potrebné. Ak zmažete záložku sekvencie, môžete rýchle a jednoducho zmeniť text na ďalších kópiách sekvencie v celom dokumente s jednoduchým príkazom Renumber Sequence (zmeniť číslovanie sekvencie).
Pre ľahší začiatok práce s automatickým textom v LayOute sme do neho pridali nové stránky do každého albumu s názvami blokov.

Nájsť a nahradiť text

Je niekoľko spôsobov pre rýchle vytváranie a kopírovanie textu na viacerých stránkach LayOutu, ale zmeny textu v celom dokumente boli doteraz celkom náročné. Môže byť potrebné prejsť každou stránkou a okienkom s textom v celom dokumente. Preto do LayOutu pribudla funkcia Nájsť a nahradiť, s ktorou sú zmeny textu vo výbere, na stránke, alebo v celom dokumente oveľa rýchlejšie. Táto funkcia nielen urýchli Vašu prácu, ale umožní aj oveľa efektívnejšiu aktualizáciu názvov výkresov, čísiel stránok, špecifikovanie stavebných materiálov alebo opravu preklepov. Ako v ostatných aplikáciách, je možné túto funkciu spustiť klávesovou skratkou Ctrl/Command + F alebo v ponuke Text v LayOute.

Najít a nahradit ve SketchUp 2022

Výber Zoom

Pre zrýchlenie približovania pribudla do Layoutu funkcia Výber. S rastúcim množstvom detailov a väčšou komplexnosťou stránok je stále ťažšie využívať funkciu rolovanie a priblíženie. Pomocou Výberu je možné dostať sa na potrebné priblíženie vo vybranej časti výkresu, pričom sa znižuje pravdepodobnosť nechceného čakania v priebehu približovania a odďaľovania náhľadu.

VYLEPŠENIE VÝKONU A KVALITY

Podpora M1 SketchUpu pre Mac


SketchUp teraz ponúka univerzálny inštalátor pre zariadenia Mac, ktoré využívajú hardvérovú platformu M1.
Inštalátor verzie 2022 podporuje pre zariadenia Mac aj procesory Intel. To znamená, že všetci úžívatelia Apple môžu používať rovnaký inštalátor bez ohľadu na ich procesor.

SketchUp zakúpite priamo v eshope CAD Zone.

Wed Sep 27, 2023 07:11:51
SketchUp.CADzone.sk