SketchUp > Pluginy > 4D Virtual Builder

4D Virtual Builder

4D Virtual Builder je nástrojom umožňujúcim jednoduché a interaktívne 4D plánovanie. Je skvelým nástrojom hlavne v prvotnej fázi návrhu, keď dochádza k definovaniu projektu a tvorbe harmonogramu stavby. Ponúka intuitívne prostredie pre základy 4D plánovania, dynamické prepojenie s hlavnými nástrojmi pre plánovanie a rozvrhy.
4D Virtual Builder je účinným komunikačným nástrojom SketchUpu, je určený pre management plánovania miest. Je IFC kompatibilný.

Funkcie 4D Virtual Builderu


4D Virtual Builder

4D model vytvorte priamo vo SketchUpe. Synchronizujte úlohy v reálnom čase s 2D a 3D SketchUp entitami.

4D Virtual Builder

Funkcia pre vytváranie rôznych správ
Vytvorte SketchUp scény za určitý časový úsek, automaticky vytvárajte PowerPoint prezentácie a 4D exporty animácií.

4D Virtual Builder

Ganttove diagramy
Všetky 4D a plánovacie aktivity budú vychádzať z centrálneho Ganttovho diagramu. Ten je srdcom novej verzie 4D Virtual Builderu.

Časová os
Pre získanie celkového pohľadu alebo prehľad zmien za časový úsek sme pridali časovú os. Tá je jednoduchšia, než Ganttov diagram a pritom je fascinujúcim nástrojom riadenia.

4D Virtual Builder

Dni, hodiny, minúty
Niekedy sú potrebné menšie časové jednotky ako sú minúty. Keď plánujte montáž a rozobratie koncertného pódia.

4D Virtual Builder

Integrovaný
Virtual Builder nie je iba pluginom SketchUpu. Vie komunikovať aj s iným softvérom - napr. automaticky generovať 4D prezentácie v PowerPointe, alebo MS Project pre dynamické prepojenie entít SketchUpu do MS Project úloh...

4D Virtual Builder

Zdieľanie
Všetky informácie z 4D Virtual Builderu sa ukladajú priamo do SketchUp modelu. Zdieľanie 4D modelu je rovnako jednoduché ako zdieľanie 3D modelu. A s pomocou nového ViewerMode zdarma, zdieľanie 4D modelov ešte nikdy nebolo jednoduchšie.

4D Virtual Builder

Changed Visualisation Mode
Nový Changed Visualisation Mode umožňuje hlbší vhľad do komplexných projektov na pár kliknutí. Voľbou špecifického intervalu 4D Virtual Builder zvýrazní každý objekt, ktorý sa v priebehu tohto intervalu zmení.

4D Virtual Builder

S-> XL
Nie je dôležité, či navrhujete malé alebo veľké projekty, 4D Virtual Builder si poradí s každým z nich.


Wed Sep 27, 2023 06:59:36
SketchUp.CADzone.sk