Update 2023.1

Nový update SketchUp 2023.1 pre užívateľov SketchUp a LayOut prináša niekoľko zaujímavých noviniek:
- novú grafickú podobu ikon pre SketchUp i LayOut
- nové nástroje - Prichytenie, Vlastná roviny prevrátenia, Segmenty lasa pre presnejší výber
- Nový štýl Farba horizontu
- vyšší výkon LayOutu - nové ovládače pre nastavenie vykresľovania a automatické štítky

Nový vzhľad ikon

Pre príjemnejší vzhľad užívateľského prostredia prešli grafickou úpravou ikony pre SketchUp a LayOut.
Okrem figúrky, ktorá naznačuje mierku súradnicovej sústavy, sú práve ikony tým, na čo sa v programe pozeráte najčastejšie. Rozoznanie ikon na prvý pohľad, rovnako ako ich klávesových skratiek, sú kľúče k efektívnemu modelovaniu v SketchUpe. Pretože Trimble vie, že ste ich už mali v oku, nerobili sa zmeny užívateľského prostredia jednoducho.

SketchUp 2023.1 Nový vzhľad ikon

Prvýkrát za 11 rokov prešli ikony totálnou prestavbou. Upravené ikony nemenia veľkosť ani rozloženie panelov nástrojov, ako ich máte nastavené, preto Vám zostane stále rovnaký modelovací priestor a možnosti preusporiadania nástrojov podľa Vašich preferencií. Teraz máte k dispozícii modernejší vzhľad pri zachovaní funkčnosti, na ktorú ste boli zvyknutí doposiaľ.

Zmeny môžu byť niekedy náročné, preto si tu môžete stiahnuť Karty rýchlych referencií pre SketchUp a LayOut, ktoré Vám pomôžu sa rýchlo zoznámiť s novými ikonami a skratkami, ktoré ste možno ešte nepoznali:
SketchUp pro Windows , LayOut pro Windows
SketchUp pro Mac , LayOut pro Mac
Ak nemôžete nejakú ikonu nájsť alebo si nie ste istí, kde ju hľadať, využite Nápověda/Prohledat SketchUp

Prichytenie

Prichytenie
je novou entitou v SketchUpe, ktorá Vám umožní nastaviť umiestenie a orientáciu skupín alebo komponentov v jedinej operácii. Je to vlastný bod, ktorý je možné pridať do skupiny alebo komponentu. Umožňuje Vám potom súčasne umiestiť objekty a nastaviť ich orientáciu.
Pri pohybe po Vašich rodiacich sa návrhoch je zmena relatívnej orientácie jedného objektu voči druhému neustálou výzvou. Prichytenie zmenšuje záťaž z prepínania medzi rôznymi nástrojmi pre vykonanie rôznych premien objektu. Teraz môžete vytvoriť modelovací systém, ktorý bude efektívny a bude reagovať predvídateľne s preddefinovanou logikou orientácie.

SketchUp 2023.1 Prichytenie

Tri dôvody pre využívanie prichytenia:

1. Umiestenie objektov v rámci existujúceho priestoru. Umiestenie nepravidelných objektov relatívne ku stenám, podlahám alebo stropom bez vytvárania nových interferenčných bodov. Posúvanie kuchynských liniek, políc alebo nábytku po miestnosti pre nájdenie vhodného umiestenia je vďaka prichyteniu jednoduché a rýchle.
2. Vytvorenie zložených modelových systémov pre dizajnové návrhy alebo komplexnú konfiguráciu. Navrhovanie predkonfigurovaných alebo jednoducho nastaviteľných modelovacích systémov, ktoré Vám pomôžu efektívne umiestiť komplexné siete alebo entity ako fasádne panely, terén, nábytok, cesty, dlaždice a ďalšie. Prichytenie je užitočné aj pre komponenty s end-to-end spojením ako policové systémy v logistických halách.
3. Objavovanie priestorových konceptov. Väčšie formy je možné skonštruovať a objavovať s využitím opakovaných modulárnych stavebných blokov. Prichytenie môže uľahčiť umiesťovanie a rýchle prezkúmavanie možností.

SketchUp 2023.1 Posun objektov

Prichytenie pomáha rýchlejšiemu vytváraniu modelov, ktoré je možné rýchlejšie umiestiť alebo zmeniť ich konfiguráciu, takže môžete pracovať na najvyššej úrovni produktivity.

Farba horizontu

Naučte sa využívať nový štýl Farba horizontu.
Farba horizontu umožňuje doladenie oblohy v SketchUpe, dotvorenie vlastného pozadia s tmavými alebo farebnými efektami pre vytvorenie správnej nálady. Vytvorte zádumčivú oblohu alebo jasnú slnečnú náladu pomocou farieb tohto nového štýlu. Na iPade Farba horizontu umožní vytvorenie štýlu, ktorý lepšie vynikne v tmavom režime. Farbu horizontu si nastavíte v panele Štýly.

SketchUp 2023.1 Barva horizontu

SketchUp 2023 ponúka zvýšený výkon LayOutu

Výkon a efektivita sú dva kľúčové prvky procesu tvorby. Preto výrobca s radosťou prináša 2 nové vylepšenia LayOutu:

LayOut: Zrýchlite vďaka ovládačom vykresľovania

Vyladené ovládače vykresľovania (nová karta v Nastavení dokumentu) Vám prinášajú efektívnejšie pracovné postupy. V novej záložke nastavenie dokumentu nazvané Vykresľovanie môžete nastaviť rozlíšenie náhľadu na nízke alebo stredné a pritom ponechať nastavenie exportu na vysoko kvalitné, čím sa eliminuje nutnosť neustáleho prepínania medzi nastaveniami práce a exportu. Nižšie rozlíšenie pre úpravy zvyšuje rýchlosť vďaka menším súborom pri práci s LayOutom. Bez zmeny nastavení môžete prejsť do nastavenia vysokého rozlíšenia exportu, ktorý zaručí kvalitný dokument pripravený na prezentáciu klientovi.

SketchUp 2023.1 Vykreslování

LayOut: rýchlejšie úpravy s automatickými štítkami

Do výrezu modelu SketchUp môžete teraz preťahovať automatický text zo štítkov v albách LayOut. Po pretiahnutí štítkov s automatickým textom z Alba do výrezu spojí teraz LayOut dáta s cieľom. Kopírovaním štítkov s povoleným automatickým textom z jedného miesta na iné sa zmení text pre zobrazenie informácií o danej entite.

SketchUp 2023.1 Automatické štítky

Nové nástroje pre SketchUp

Nový update SketchUp prináša aj nástroj, ktorý vyžadovalo množstvo zákazníkov - Vlastná rovina prevrátenia. Táto umožňuje zvolenie vlastnej roviny (nie len X, Y alebo Z) okolo ktorej prevrátite objekt. Prevracanie objektov v ľubovoľnom smere - nie len o 90 stupňov - Vám dáva viac kontroly a kreatívnej slobody pri modelovaní.

SketchUp 2023.1 Vlastné roviny

Nástroj Laso bol tiež modifikovaný na Polygonálne laso. Miesto výberu kreslením od ruky môžete teraz hranice výberu určiť aj segmentami čiar.

SketchUp 2023.1 Polygonálne laso

Sun Dec 03, 2023 11:42:56
SketchUp.CADzone.sk