SketchUp 2021

SketchUp 2021

SketchUp prechádza do svojej novej fázy - nedávno bol ukončený predaj trvalých licencií programu, nová verzia prináša aj úplne nový vzhľad všetkých log pre SketchUp, LayOut aj Style Builder. Nové logá boli vytvorené v 3D priamo v SketchUpe a snaží sa o jednoduchosť vychádzajúcu z kocky.

SketchUp 2021

PreDesign - nový spôsob ako začať prácu so SketchUpom

PreDesign je nový nástroj pre výskum v počiatočom štádiu vytvárania Vášho projektu. Tento nástroj poskytuje dizajnérom budov, vonkajších priestorov a územných plánov informácie, ktoré potrebujú pre náležitý vhľad do faktoru miestej klímy už v štádiu počiatočného konceptu, čím zabezpečí, že sa návrh bude vyvíjať správnym smerom ešte skôr, než začne samotný proces modelovania.

SketchUp 2021

PreDesign dvíha návrhy na novú úroveň - projekt bude stáť na presnejších vstupoch a dizajnéri budú mať k dispozícii viac informácii, ktoré sú potrebné pre predbežné návrhy riešení. Myslíme si, že toto je správna cesta pre naštartovanie architektonického návrhu v SketchUpe.Živé komponenty (Live components)

S veľkým nadšením Vám predstavujeme nový typ konfigurovateľných objektov pre SketchUp: živé komponenty. Tieto komponenty si budú môcť všetci užívatelia vyhľadať, stiahnuť a nastaviť naživo v SketchUpe.Užívatelia môžu získať prístup k týmto komponentom v 3D Warehouse a prechádzať kolekciou komponentov, ktoré sú hostované SketchUp Labs - Beta verziou programu SketchUp komunity. Jednoducho zvoľte objekt a vložte ho priamo do Vášho SketchUp modelu. Ak použijete dvojklik myšou na úpravu živého komponentu, objaví sa dialógové okno Konfigurovať živý komponent, ktoré Vám umožní riadiť parametry komponentu. Na rozdiel od dynamických komponentov, živé komponenty sa samé prekresľujú v momente, kedy zmeníte ich parametre.

Živé komponenty výborne sadnú do SketchUpu, práve vďaka ich schopnosti škálovania, čím presne zapadnú do širokej škály využitia spotrebiteľmi (v zmysle architektonickej konfigurácie, plánovania priestoru, rýchlej estetickej úpravy). Našim plánom pre rok 2021 je zvýšenie funkčnosti živých komponentov vo vnútri SketchUpu a uvoľnenie možnosti vytváranie živých komponentov priamo užívateľmi.

Lepšia organizácia modelu

Pre zjednodušenie práce, hlavne s rozsiahlymi komplexnými modelmi, prinášame oveľa lepšiu organizáciu modelu.

Zložky značiek: pomocou zložiek značiek si môžete organizovať a katalogizovať značky, ktoré sú založené na atribútoch, poschodiach budov alebo možnostiach návrhu. Táto funkcia je dostupná aj v LayOute, čo umožňuje užívateľom zapnúť alebo vypnúť veľké časti náhľadu na model pri vytváraní 2D výkresov. Nezabudnite na to, že názvy značiek stále musia byť jedinečné aj napriek tomu, že ich použijete v rôznych zložkách!

SketchUp 2021

Filtrovanie zložiek: panel so značkami teraz ponúka možnosť filtrovania. Toto uľahčuje vyhľadávanie značiek vo Vašom modele a rýchle ovládanie individuálnej viditeľnosti značiek, umožňuje výbery založené na značkách v okne modelu, alebo úpravu vlastností alebo štýlu značiek.

Formát súboru bez verzie

Pro zjednodušenie práce v SketchUpe bol úplne prepracovaný formát .skp, v ktorom sa ukladajú Vaše modely. V nasledujúcich verziách bude možné pracovať so súbormi bez ohľadu na verziu SketchUpu, v ktorom bol model vytvorený alebo je otváraný.

SketchUp Labs

Živé komponenty sú prvou lastovičkou, ktorá bola uvoľnená pod novým programom nazvaným SketchUp Labs. Program SketchUp Labs reprezentuje zmenu v spôsobe vytvárania a uvoľňovania funkcií. Funkcie, ktoré prinesieme ako súčasť tohto Beta programu, sú stále vo fázi vývoja, ale sú schopné byť už teraz prospešné užívateľom. Uvoľnenie schopností Labs nám umožní rýchlejšie získavať spätnú väzbu, preto môžeme lepšie plánovať priority budúceho vývoja. Funkcie programu Labs budú menej "naleštené", ale zistili sme, že táto kozmetická vada nie je taká veľká, aby zatienila výhodu rýchlejšieho vytvárania nových funkcií pre zákazníkov - a možnosti ich skôr otestovať v reálnych projektoch.

SketchUp 2021 nabitý novinkami čaká, kým ho vyskúšate!

SketchUp zakúpite priamo v eshope CAD Zone.

Tue Oct 19, 2021 15:08:14
SketchUp.CADzone.sk