SketchUp > Pluginy > SketchPlus

SketchPlus

SketchPlus je rozšírením SketchUpu, ktoré mu pridáva množstvo nástrojov, ktoré majú jednoduché využitie a množstvo z nich už existuje v podobe pluginov zdarma alebo sa dajú nájsť v iných 3D modelovacích aplikáciách.

SketchPlus obsahuje viac než 30 nástrojov vrátane:
- filtru pre výber;
- výber pomocou lasa;
SketchPlus
- výber pomocou polygónového lasa;
- zvoliť všetky možnosti;
- zvoliť predchádzajúci / ďalší;
- vyhľadávač komponentov;
- rekurzívne rozloženie;
- zmena osí;
- zrkadlenie;
SketchPlus
- chytré pole;
- pole pozdĺž cesty;
- nahradenie komponentov;
- náhodné otočenie;
- náhodná mierka;
- náhodné umiestenie;
- pretiahnutie objektu;
- pohyb k základnému bodu;
SketchPlus
- postrčenie;
- zarovnanie;
- pohyb k osi Z;
- zarovnanie k podkladu;
- zníženie;
SketchPlus
- nástroj sféra;
- nástroj kužel;
- nástroj anuloid;
SketchPlus
- vytváranie plôch;
- odstránenie farby (všetky entity, skupiny/komponenty alebo plôch/hrany);
SketchPlus
- odstránenie tagov (všetky entity, skupiny/komponenty alebo plôch/hrany).

do e-shopu

Wed Sep 27, 2023 07:12:32
SketchUp.CADzone.sk