SketchUp > Pluginy > Profile Builder

Profile BuilderProfile Builder je rýchly a flexibilný parametrický modelovací nástroj a jednoduché BIM riešenie pre SketchUp. Stal sa nepostrádateľným pluginom SketchUpu pre tisíce užívateľov na celom svete. S využitím Profile Builderu budete môcť modelovať rýchlejšie, než kedykoľvek predtým. Vaše modely budú tiež chytrejšie a schopné prispôsobiť sa zmenám v návrhu.Tiež budete schopní pre Váš SketchUp model vytvárať okamžité výkazy výmer a odhady nákladov v reálnom čase.

Parametrické profily
Jadrom Profile Builderu je schopnosť vytvárať chytré objekty (Profile Members) s využitím parametrických profilov. Profilom môže byť akýkoľvek tvar a dokonca aj krivka. Objekt vytvoríte tak, že myšou kliknete na body, ktorými má profil prechádzať alebo vyberiete skupiny hrán vo Vašom modele pre ťahanie profilu pozdĺž cesty.
Vytvárajte chytré profily, potrubia, zábradlia, strechy, steny a základy - možnosti sú nekonečné.

Profile Builder - Tvorba profilov

Vytváranie a ukladanie vlastných profilovProfily môžete ukladať do lokálnych knižníc spoločne s vlastným názvom, orientáciou (bodmi ukotvenia, odsadením, rotáciou), kótami, materiálmi a vrstvami. Vytvorte jednoducho nové profily nakreslením povrchu vo Vašom modeli a jeho pridaním ako nového profilu. Keď ste už profil uložili, môžete si ho nahrať a potom opätovne využiť v ďalších projektoch.

Profile Builder -Vlastné profily

Parametrické diely - kombinácia profilov a komponentov
Predstavte si modelovanie komplexného zábradlia, viacvrstvej steny, ohrady, hrazdenej steny, schodiska alebo cesty v priebehu niekoľkých sekúnd! Profile Builder Assembler Vám umožní vytvárať a ukladať plne prispôsobiteľné chytré parametrické diely. Budete úplne ohromení, čo s Profile Builderom dokážete!
Ak nechcete vytvárať vlastné dielce, stačí si vybrať z množstva dielcov v 3D Warehouse, stiahnuť ich a prispôsobiť vlastným potrebám.

Profile Builder -Parametrické diely

Odhady nákladov a množstva - jednoduchý BIM

Profile Builder - BIM

Profile Builder zahŕňa aj kompletné odhady nákladov a funkciu reportovania, ktorá sa nazýva Quantifier.
Quantifier sa jednoducho využíva, je adaptabilný a je možné prispôsoviť úroveň detailnosti spracovania správ a odhadov nákladov. Quantifier podporuje vlastné kódy nákladov, precíznosť, formátovanie mien aj export do externého tabuľkového sofvéru. Využiť ho môžu odhadcovia, rozpočtári inžinieri aj stavebníci.

Profile Builder - BIM
Profile Builder - BIM

Vytváranie profilu pozdĺž akejkoľvek cesty - profily budú mať správnu orientáciu
Profile Builder je schopný spracovať akúkoľvek Vami navrhnutú cestu a navrhnutý profil bude mať správnu orientáciu.

Profile Builder - Profil pozdĺž cesty

Rotačné profily
Jedným kliknutím môžete vytvárať parametrické 3D rotačné výlisky. Vytvorenie tohto typu objektov je obvykle náročné na čas - Profile Builder ich vytvára v priebehu pár sekúnd.

Profile Builder - Rotačné profily

Chytrá voľba cesty
Nástroj pre chytrú voľbu cesty je užitočný pre rýchlu voľbu špecifickej cesty pozdĺž iných komplexných geometrických útvarov.

Profile Builder - Chytrá cesta

Nástroje pre dodatočné úpravy
Akýkoľvek chytrý objekt alebo dielec vytvofený v Profile Builder je možné po jeho vytvorení ďalej upravovať prispôsobením inteligentných parametrov. Zmeňte profil, materiál, výšku, šírku, orientáciu a dokonca aj cestu pre ťahanie po jeho vytvorení. Využite nástroj pre natiahnutie a prispôsobte dĺžku objektov alebo využite vstavaný nástroj pre orez pre finálnu úpravu vytvorených profilov.

Profile Builder - Orez

Novinky verzie 3:

- Vytváranie a úpravy inteligentných modelov reálnych stavebných materiálov
- Definovanie a ukladanie vlastných profilov
- Parametrické zostavy - možnosť skombinovať profily a komponenty do parametrického modelu so stanovenou trasou
- Nastavenie šírky a výšky akéhokoľvek profilu
- Prehliadač profilov a zostáv
- Nástroj na predlžovanie alebo skracovanie profilových dielcov
- Krútené profily
- Nástroj pre orez
- Automatická orientácia pretláčaného profilu pozdĺž akejkoľvek cesty
- Nástroj Smart-Path
- Možnosť natiahnutia zostavy z dielcov
- Nástroj pre tvorbu parametrických otvorov do stien a pod.
- Funkcia pre automatickú tvorbu zostáv
- Možnosť nastavenia výšky zostavy

do e-shopu

Wed Sep 27, 2023 07:38:25
SketchUp.CADzone.sk