SketchUp > Pluginy > Artisan pre SketchUp

Artisan pre SketchUp

Artisan je rozšírenie SketchUpu s účinnými modelovacími nástrojmi. Je vynikajúci pre tvorbu:
- terénu
- nábytku
- postáv
- abstraktných modelov
- textílií, závesov a vankúšov
- skál, kmeňov stromov a rastlín
- a mnoho ďalšieho!
Artisan ponúka tieto funkcie:

Nástroj pre delenie povrchov

- masívny rozdeľovací algoritmus, ktorý si poradí aj s vysoko komplexnou geometriou
- rozdelenie a jednoduchý výber povrchov, skupín a komponentov
- vytvára hrany alebo vrcholy pre tvorbu pevných hrán
- nástroj nôž pre tvorbu krúžkov
- nástroj pre pretláčanie krúžkov bez vnútornej plochy
- Low-poly "Proxy mód", ktorý automaticky aktualizuje podpovrchovú geometriu v priebehu úprav
- zachovanie umiestenia textúry po rozdelení
- rýchly náhľad podpovrchovej geometrie pred finálnou úpravou
- rozdelenie alebo vyhladenie akéhokoľvek zvoleného povrchu

Artisan užívateľské prostredie

Nástroje pre modelovanie

Modelovací štetec
- modelovanie
- odoberanie / rozširovanie
- vyrovnávanie
- nafukovanie / vyfukovanie
- uhladenie / chvenie

- Voľba štetca (voľba povrchov pomocou ťahov)
- Štetec pre kreslenie (nanášanie SketchUp materiálov na povrchy s využitím virtuálných ťahov štetca)
- Symetrický modelovací režim, ktorý využíva užívateľom definovanú pracovnú rovinu
- Uzamknutie vrcholov pre užívateľom definovanú pracovnú rovinu

Nástroje pre transformáciu vrcholov

- citlivá selekcia
- citlivý pohyb, rotácia a mierka
- prevedenie do roviny (XY, XZ, YZ alebo najvhodnejšej)

Optimalizácia siete (redukcia polygónov)

- redukuje množstvo polygónov v sieti podľa nastaveného percenta

Viacjazyčná podpora

- Francúzština
- Nemčina
- Taliančina
- Španielčina
- Portugalčina
- zjednodušená Čínština
- Ruština
- Japončina
- a ďalšie

Kompatibilný s:
SketchUp PRO 2016 a vyšší
Windows aj Mac

do e-shopu

Wed Sep 27, 2023 06:42:27
SketchUp.CADzone.sk